Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Radikal Boyun Diseksiyonu Sonrasında Gelişen Posterior Optik Nöropati
 

Radikal Boyun Diseksiyonu Sonrasında Gelişen Posterior Optik Nöropati

Kaya S., Günaydın Ö., Özmen A. Ö., Özmen S.

Körlük, boyun diseksiyonu sonrasında gelişen çok nadir ve beklenmeyen bir komplikasyondur. Çalışmamızda iki yıl ara ile aşamalı boyun diseksiyonu sonrasında posterior iskemik optic nöropati (PION) gelişen bir hasta sunulmuştur. Cerrahi sonrasında gelişen PION’nun bilinen efektif bir tedavisi yoktur. Bu yüzden koruyucu önlemlerin alınması çok önemlidir.

Posterior Ischemic Optic Neuropathy After Radical Neck Disection

Kaya S., Günaydın Ö., Özmen A. Ö., Özmen S.

Blindness is a very rare and unexpected complication of neck dissection. We presented a case of a posterior ischemic optic neuropathy (PION) after a staged radical neck dissection two years apart from each other. There is no effective treatment for surgical PION has been described. Therefore, taking preventive measures is the most important step.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (2):77-80

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale