Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Sert Damağın Desmoplastik Fibroblastomu: Olgu Sunumu
 

Sert Damağın Desmoplastik Fibroblastomu: Olgu Sunumu

Tatar Z., Özbay M., Karaçelik C., Özbay İ., Alp A., Açıkalın M. R.

Desmoplastik fibroblastom kas veya subkutan dokuda gelişen, yavaş büyüyen, benign oldukça nadir bir tümördür. Literatürde, oral kavitede geliştiği bildirilen altı vaka mevcuttur. Bu makalede, bilinen travma hikayesi olmayan, sert damakta kitle şikayeti ile başvuran 56 yaşındaki olguyu sunuyoruz. Histopatolojik ve immünohistokimyasal boyamayla desmoplastik fibrom tanısı konuldu. Bir yıllık izlem döneminde rekürrens görülmedi.

Desmoplastic Fibroblastoma (Collegenous Fibroma) of the Hard Palate: Case Report

Tatar Z., Özbay M., Karaçelik C., Özbay İ., Alp A., Açıkalın M. R.

Desmoplastic fibroblastoma is an extremely rare, benign, slow growing lesion that mostly arises in the subcutaneous tissue or muscle. Only six cases identified in the oral cavity have been published in the literature. Here we present a new case of desmoplastic fibroblastoma in a 56-year-old man who presented with a mass in the hard palate with no history of previous trauma. Diagnosis of desmoplastic fibroblastoma was established according to histopathological and immunuhistochemical staining studies. No recurrence was seen over 1-year.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (2):81-3

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale