2014

1. Bilateral Yerleşimli Multipl Frontal Sinüs Osteomu: Olgu Sunumu
Multiple and Bilateral Frontal Sinus Osteomas: Case Report
2. Laringeal Bölge Ateşli Silah Yaralanmaları: Dört Olgu Sunumu
Firearm Injuries of the Laryngeal Region: Four Case Reports
3. Tinnituslu Hastaların Serum Çinko Düzeylerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Zinc Levels in Patients with Tinnitus
4. Krikofaringeal Disfonksiyon İçin Endoskopik Cerrahi: Transoral Botulinum Toksini Enjeksiyonu ve Transoral Lazer..
Endoscopic Surgery for Cricopharyngeal Dysfunction: Transoral Injection of Botulinum Toxin and Transoral Laser..
5. Konuşamayan İşitme Engellilerin (Sağırların) Tarihi
History of the Speecless Hearing Disabled People (The Deaf)
6. Benign ve Malign Nodüler Tiroid Hastalığının Tanısında Ultrasonografi ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Değeri
The Value of Ultrasonography and Fine Needle Aspiration Biopsy in the Diagnosis of Benign and Malignant Nodular..
7. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalarda Dizziness Handikap Envanteri Alt Grup Skorlarının..
Evaluation of Dizziness Handicap Inventory Subgroup Scores of the Patients with Benign Paroxysmal
8. Atipik Bir Klinik ile Ortaya Çıkan Sezary Sendromu: Olgu Sunumu
Sezary Syndrome with Atypical Clinic: Case Report
9. Peritonsiller Apse Tedavisinde İğne Aspirasyonu ve İnsizyon ile Drenajın Hastanede Kalış Süresi Üzerine Etkisi
The Effects of Needle Aspiration and Drainage with Incision on Length of Hospital Stay in Peritonsillar Abscess..
10. Konjenital Mastoid Kolesteatom: Temporo-Oksipital Bileşkede Atipik Yerleşim
Congenital Mastoid Cholesteatoma: Atypical Placement at the Temporo-Occipital Junction: Case Report

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale