2014

1. Dev konka bülloza piyoseli
Giant concha bullosa pyocele
2. Baş boyun kanserlerinde nodal metastazların değerlendirilmesinde pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı ..
The role of positron emission tomography-computed tomography in assessing nodal metastasis in head..
3. Kronik otitis mediada ossiküloplasti tekniklerine göre işitme sonuçları
Hearing results according to ossiculoplasty techniques in chronic otitis media
4. Silah sesi nedeniyle akustik travma geçiren hastaların biyokimyasal ve hematolojik parametreleri
The biochemical and hematological parameters of patients with acoustic trauma caused by gunshot noise
5. Boğazlıyan ve çevresindeki burun kanaması yaygınlığının retrospektif analizi
A retrospective analysis of epistaxis prevalence in Bogazliyan and its surrounding region
6. Maksillektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Assessment of quality of life in patients undergoing maxillectomy
7. Ameliyat sırasında masif kanayan dev maksiller sinüs mukoseli
A giant maxillary sinus mucocel bleeding massively during operation
8. Dünya ve Türk larenks kanser cerrahisinin kısa tarihçesi: Deneyimlerimiz
A short history of laryngeal cancer surgery worldwide and in Turkey: our experiences
9. Alt konkada konka bülloza: Burun tıkanıklığının nadir bir nedeni
Concha bullosa of inferior turbinate: a rare cause of nasal obstruction
10. Yan burun duvarından kaynaklanan lobüler kapiller dev hemanjiyom
A lobular capillary giant hemangioma originating from the lateral nasal wall
11. Otolojik cerrahi sonrası ani işitme kaybı tedavisinde transtimpanik deksametazon enjeksiyonu
Transtympanic dexamethasone injection in the treatment of sudden hearing loss after otologic surgery
12. Kulak, Burun, Boğaz alanında sivil toplum kuruluşlarına düşenler
Tasks of non-governmental organizations in the field of otolaryngology
13. Nöronavigasyon sistemi eşliğinde yapılan cerrahi tedavi sonuçlarımız
Our results of surgical treatment under neuronavigation system
14. Ani idyopatik işitme kayıplı hastaların analizi: İki yıllık gözlemsel çalışma
An analysis of idiopatic sudden hearing loss patients: a two-year observational study
15. Topikal sarımsak suyu özü ile sarımsak yağının sıçan iç kulağındaki etkileri
Effects of topical aqueous garlic extract and garlic oil on inner ears in rats
16. İki taraflı alt çene kondil kırığı
Bilateral mandibular condyle fracture
17. Yüz felci ve manyetik rezonans görüntüleme: Hukuk mu bilim mi?
Facial paralysis and magnetic resonance imaging: law or science?
18. Etmoid osteomuna endoskopik yaklaşım
Endoscopic approach to an ethmoid osteoma
19. Elektif hemoroidektomi ameliyatında spinal anestezi sonrası iki taraflı başlayan ani işitme kaybı
Sudden bilateral hearing loss after spinal anesthesia for elective hemorrhoidectomy surgery
20. Akut epiglottitle seyreden epiglot kisti enfeksiyonu
Epiglottis cyst infection presenting with acute epiglottitis
21. Nazal dorsal müköz kist: Nadir bir rinoplasti komplikasyonu
Nasal dorsal mucous cyst: a rare complication of rhinoplasty

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale