2014

1. Dilde granüler hücreli tümör
Granular cell tumor of the tongue
2. Dil kökünün primer adenokarsinomu: Nadir bir olgu
Primary adenocarcinoma of the base of tongue: a rare case
3. Geri Çekme Notu: Türkiye'de Ankara ilinde alerji hastalarında allerjen duyarlılığının tipi
Retraction Note: The type of sensitization to allergens in allergic patients in Ankara, Turkey
4. Uyku apnesinde inflamatuar süreç, endotelial fonksiyon bozukluğu ve oksidatif stresin incelenmesi
The evaluation of inflammatory process, endothelial dysfunction and oxidative stress in sleep apnea
5. Kronik otitis media komplikasyonları: 1293 olgunun retrospektif analizi
Complications of chronic otitis media: a retrospective analysis of 1293 cases
6. Alerjik rinitin nazal septal cisim büyüklüğü üzerindeki etkisi
The effect of allergic rhinitis on nasal septal body size
7. İleri ve çok ileri derece sensörinöral (S/N) işitme kaybı olan hastaların işitme eşiklerinin tonal ABR ile karşılaş..
Comparison of hearing thresholds of patients with advanced, and very advanced sensorineural type hearing loss using..
8. Fasia latanın neokondrogenezis üzerine olan etkilerinin tavşan modelinde araştırılması
Investigation of the effects of fascia lata on neochondrogenesis in a rabbit model
9. Tiroid karsinomlarına bağlı skalp metastazları: Klinik ve patolojik özelliklerin incelenmesi
Scalp metastases from thyroid carcinomas: review of clinical and pathological features
10. Burun tamponlarının septoplasti komplikasyonları ve nazal obstrüksiyon üzerine etkisi
Effect of nasal packs on nasal obstruction and complications of septoplasty
11. Migren hastalarında atak olmayan dönemde koku tanımlama testi ile koku fonksiyonunun değerlendirilmesi
Evaluation of olfactory function in migraineurs during the migraine-free period with odor identification test
12. Sfenoid sinüsteki septum varyasyonlarının radyolojik incelenmesi
Radiological evaluation of septal bone variations in the sphenoid sinus
13. Obstrüktif uyku apne sendromu semptom ve bulguları ile obezite arasındaki ilişki
Relationship between obesity with symptoms and findings of obstructive sleep apnea syndrome
14. GERİ ÇEKİLMİŞ MAKALE: Türkiye'de Ankara ilinde alerji hastalarında allerjen duyarlılığının tipi
RETRACTED: The type of sensitization to allergens in allergic patients in Ankara, Turkey
15. Efüzyonlu otitis media tedavisinde N-asetilsisteinin etkisi
Effect of N-acetylcysteine for the treatment of otitis media with effusion
16. Paranazal sinüs mantar topu olgularına yaklaşımımız
Our approach to cases with fungus balls of the paranasal sinuses
17. Larenks kanserli hastalarda sağlıkta yaşam kalitesi
Health-related quality of life in laryngeal cancer patients
18. Dördüncü yıla girerken
Fouth year's eve
19. Burun septum schwannomu
Nasal septal schwannoma
20. Konka bullozada aktinomikoz: Olgu sunumu
Actinomycosis in concha bullosa: a case report

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale