Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1996 » Ankilozan Spondilitli Olgularda İşitmenin Değerlendirilmesi
 

Ankilozan Spondilitli Olgularda İşitmenin Değerlendirilmesi

Yücetürk A.V., Ünlü H.H., Ünlü Z., Efe M.

Ankilozan spondilitin (AS) orta kulak kemikçiklerine ve işitmeye olan etkisini araştırmak amacıyla 25 AS'li ve 25 kontrol grubu olgu odyolojik olarak değerlendirildi. AS'li hastalarda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında hem hava hem de kemik yolunda işitme düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azalma saptandı. Bu da AS'nin sadece orta kulak kemikçiklerini değil aynı zamanda iç kulağı da etkilediğini düşündürmektedir.

Evaluatıon Of Hearıng In Patıents Wıth Ankylosıng Spondylıtıs

Yücetürk A.V., Ünlü H.H., Ünlü Z., Efe M.

To evaluate hearing levels of the patients with ankylosing spondylitis we assessed 25 patients with ankylosing spondylitis and 25 control subjects using audiometric tests. We found significantly decreased hearing threshold levels both in bone and air conduction in patients with ankylosing spondylitis. This suggests that the disease process may affect not only the middle ear ossicles but also inner ear, resulting in sensorineural hearing loss.

KBB İhtisas Dergisi 3-3 617-619

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale