Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1996 » Kontrol Grubunda Paranazal Sinüslerin Tomografik Değerlendirimi
 

Kontrol Grubunda Paranazal Sinüslerin Tomografik Değerlendirimi

Yücetürk A.V., Çaylan R., Özgür U.E., Ünal M., Ünlü H.H.

Asemptomatik kontrol grubunda paranazal sinüsler bilgi-sayarlı tomografi ile değerlendirilerek opasifikasyonlar ve anatomik varyasyonların sıklığı araştırıldı. Sinojen şika-yeti olmayan 43 olgunun 86 tarafı incelendi ve paranazal sinüslerde %40.7 oranında opasifikasyon saptandı; %86 oranında ise anatomik varyasyon tespit edildi. Bu da, sinüs opasifikasyonlarının ve varyasyonlarının normal kişilerde de sıklıkla görüldüğü ve her zaman patolojik olarak yorumlanmaması gerektiğini göstermektedir.

Tomographıc Evaluatıon Of The Paranasal Sınuses In A Control Group

Yücetürk A.V., Çaylan R., Özgür U.E., Ünal M., Ünlü H.H.

We studied the frequency of anatomic variations and opacifications of the paranasal sinuses in a control group, using çomputerized tomography. Eighty-six sides of 43 cases without sinogenic symptoms were evaluated. Paranasal sinus opacifications and anatomic variations were found in 40.7% and 86% of sides, respectively. Our findings and the literature reviewed suggest that opacifications and variations of the paranasal sinuses can be found in normal population and that they cannot be described as “pathologic” alonae.

KBB İhtisas Dergisi 3-3 623-625

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale