Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1996 » Oroantral Fistüllerin Kapatılmasında Yanak Yağ Dokusunun Pediküllü Greft Olarak Kullanımı
 

Oroantral Fistüllerin Kapatılmasında Yanak Yağ Dokusunun Pediküllü Greft Olarak Kullanımı

Yaman Z., Özkal Ş., Yücel O.

Travma, cerrahi girişim, radyasyon tedavisi, enfeksiyon, kist ve neoplazmların bir komplikasyonu olarak gelişebilen oroantral fistüller, ağız cerrahisi pratiğinde en sık olarak üst molar dişlerin çekimini takiben izlenir. Boyutları 5 mm’den küçük fistüller spontan olarak iyileşebilmesine rağmen, daha büyük boyutlardakilerin cerrahi olarak kapatılması gerekmektedir. Bu amaçla, bukkal ilerletme flebi ve palatal flep başta olmak üzere çeşitli cerrahi teknikler tanımlanmıştır. İlk kez 1977 yılında Egyedi tarafından ağız içi defektlerin rekonstrüksiyonunda kullanılan pediküllü yanak yağ dokusu greftleri, günümüzde birçok uygulama alanına ilaveten oroantral fistüllerin kapatılmasında da tercih edilmektedir. Bu çalışmada yanak yağ dokusunun oroantral fistüllerin kapatılmasında pediküllü greft olarak kullanımları ve uygulanan cerrahi teknik yedi olgu eşliğin-de sunulmuştur

Use Of Buccal Fat Pad As A Pedıcled Graft In The Closure Of Oroantral Fıstulas

Yaman Z., Özkal Ş., Yücel O.

Oroantral fistulas may occur as a complication of trauma, surgery, irradiation, infection, cyst or neoplasm. In oral surgery practice the majority of cases occur following extraction of the maxillary molars. Although smaller fistulas with diameters less than 5 mm may close spontaneously, larger fistulas usually require surgical closure. Various surgical procedures for the closure of oroantral fistulas have been reported in the literature such as buccal advancement flap or palatal flap. Since the introduction of the buccal fat pad as a pedicled graft for the reconstruction of intraoral defects by Egyedi in 1977, versatility of the technique in the treatment of intraoral defects including closure of oroantral perforations have been constantly reported. In this study, surgical technique for the closure of oroantral fistulas using buccal fat pad as a pedicled graft is presented with the report of seven succesful cases.

KBB İhtisas Dergisi 3-3 631-635

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale