Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1996 » Geniş Parsiyel Larenjektomilerde Epiglot Kartilaj Kullanımı
 

Geniş Parsiyel Larenjektomilerde Epiglot Kartilaj Kullanımı

Şekercioğlu N., Cansız H., Güneş M.

Geniş parsiyel larenjektomi cerrahisinde epitel ve kartilaj çatı kaybı ciddi problemlere yol açar. Rekonstrüktif larengeal cerrahide aspirasyonsuz yeterli glottik kapanma, yeterli hava yolu ile kabul edilebilir bir ses elde etmek amaçlanır. Bu çalışmada larenks kanseri nedeniyle opere edilen 18 olguda epiglot kartilajla rekonstrüksiyonu, epiglotun larenkse ait ve feda edilebilir oluşu, cerrahi için kolay ulaşım ve kullanılabilirliği nedeniyle tercih ettik. Üç olgu dekanüle edilemedi. Diğer olgularımızın tamamı dekanüle edilerek tatminkar sonuçlar alındı. Üç yıllık sağkalım %100 bulundu. Geniş parsiyel larenjektomi rekonstrük-siyonunda epiglot kartilaj kullanımının uygun bir cerrahi yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Use Of Epıglottıc Cartılage In Extended Partıal Laryngectomy

Şekercioğlu N., Cansız H., Güneş M.

Loss of cartilage roof and epithelium in extended partial laryngectomy causes significant problems. The object of reconstructive laryngeal surgery is to obtain sufficient glottic closure without aspiration, adequate airway and an acceptable voice quality. Since epiglottis is a readily accesible and sacrificeable site, we used epiglottic reconstruction in 18 cases with larynx cancer. We obtained satisfactory results with prompt decanulation in all cases but three. Three-year survival was 100 percent. Our results suggest that epiglottic reconstruction is an appropriate surgical method following extended partial laryngectomy.

KBB İhtisas Dergisi 3-3 645-647

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale