Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1996 » Serbest Radial Ön Kol Flebi İle Farengoözofageal Rekonstrüksiyon
 

Serbest Radial Ön Kol Flebi İle Farengoözofageal Rekonstrüksiyon

Haliloğlu T., Beysel Ş., Eryaman E., Eker L.

Farengoözofageal rekonstrüksiyonda miyokutan flepler, gastrik pull-up ve çeşitli serbest flepler kullanılmaktadır. Serbest ön kol flebi güvenilir ve uzun pediküllü olması, kolay tekniği, postoperatif radyoterapiye dayanıklılığı, başarılı yutma fonksiyonu ve ses üretimi, düşük donör saha morbiditesi ve iki KBB ekibinin aynı anda çalışabilmesi özellikleriyle avantajlıdır. İki olgu nedeniyle farengoözofageal rekonstrüksiyonda serbest önkol flebinin yerini değerlendirdik.

Pharyngoeosophageal Reconstructıon Usıng The Radıal Forearm Free Flap

Haliloğlu T., Beysel Ş., Eryaman E., Eker L.

Myocutaneous flaps, gastric pull-up and free flaps are used in pharyngoeosophageal reconstruction. Its easy technique, long and reliable vascular pedicle, toleration of postoperative radiotherapy, restoration of ability to swallow and to speak, minimal morbidity at donor site and opportunity of two ENT teams working at the same time are the advantages of radial forearm free flap. We present two cases in which we performed pharyngoeosophageal reconstruction using radial forearm free flap.

KBB İhtisas Dergisi 3-3 656-660

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale