Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1996 » Penetran Boyun Yaralanmalarına Yaklaşım
 

Penetran Boyun Yaralanmalarına Yaklaşım

Ertekin C., Şahin A., Güloğlu R., Arıcı C., Kocataş A., Asoğlu O., Kurtoğlu M.

Büyük bir bölümünü penetran travmaların oluşturduğu boyun yaralanmaları, vücut travmalarının %5-10’unu oluşturmaktadır. 1983-1995 yılları arasında Travma ve Acil Cerrahi Birimimize başvuran 72 platisma nafiz boyun yaralanması olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların 60’ı (%83) erkek,12’si (%17) kadın, yaş ortalaması 30 (15-80 yaş) olarak bulunmuştur. Kırk olguya (%56) solunum güçlüğü, kanama, büyüyen hematom, nörolojik defisit, hematemez, hemoptizi ve artan cilt altı amfizemi nedeniyle hemen cerrahi girişim uygulanmış, 32 olgu (%44) 24-72 saatlik gözlem altına alınmıştır. Konservatif izlenen bir hasta, takip esnasında büyüyen hematom gelişmesi üzerine ameliyata alınmış ve juguler ven yaralanması saptanarak ligasyon uygulanmıştır. Üç hastada (%7.5) negatif eksplorasyon saptanmış, toplam mortalite %13 olarak bulunmuştur. Cerrahi endikasyonların doğru seçimi, negatif eksplorasyon ve mortaliteyi azaltacağından, boyun yaralanmalarının selektif eksplorasyonu, rutin cerrahi girişime üstünlük sağlamaktadır.

Evaluatıon And Treatment Of Penetratıng Neck Injurıes

Ertekin C., Şahin A., Güloğlu R., Arıcı C., Kocataş A., Asoğlu O., Kurtoğlu M.

Penetrating neck injuries account for 5-10% of total body injuries. Seventy-two patients who were diagnosed and treated for penetrating cervical neck injury in our department between 1983 and 1995 were retrospectively reviewed. Sixty of the cases (83%)were males and 12 (17%) were females, with an average age of 30 (range, 15-80 years). Forty patients (56%) underwent urgent operation for asphyxia, bleeding , neurologic deficit, hematemesis, hemoptysis and increased subcutaneous emphysema. Thirty-two patients (44%) were kept under observation in hospital for 24-72 hours. Of these, one patient required operation for enlarging hematoma, during which jugular vein ligation was performed because of injury. In three cases (7.5%) exploratory findings were negative and the overall mortality rate was 13%. We concluded that correct surgical indications would reduce the negative exploration and mortality rates and selective exploration should be preferred to routine surgical exploration.

KBB İhtisas Dergisi 3-3 661-665

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale