Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1996 » Fasyal Paralizi Geçiren Hastalarda Stapes Refleks Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
 

Fasyal Paralizi Geçiren Hastalarda Stapes Refleks Fonksiyonunun Değerlendirilmesi

Topaloğlu İ., Uğuz M.Z., Öncel S., Ardıç F. N., Ardıç F.

Fasyal paralizi sonrası, fasyal sinirde mimik kaslara giden motor aksonların tamamının iyileşmediği gösterilmiştir. Bu çalışmada, stapes kasına giden liflerin tam olarak iyileşip iyileşmediğini araştırmayı amaçladık. Kriter olarak sağlam ve hasta kulak arasında stapes kasının kasılma gücü farkını aldık. Bir yıl önce fasyal paralizi geçirmiş 33 hasta House-Brackman sistemine göre sınıflara ayrıldı ve 500, 1000 Hz frekansta, 80, 90, 100, 110 dB ses şiddetinde akustik refleks testi yapıldı. Grade IV hastalarda paralizili tarafta stapes refleks amplitüdünde anlamlı azalma tespit edildi (p<0.05). Özellikle ağır fasyal paralizi geçiren hastalarda, tıpkı fasyal sinirin diğer motor dallarında olduğu gibi, stapes sinirinde de bazı aksonların rejenere olamadığı ve özellikle yüksek şiddetteki ses stimuluslarında bunun tespit edilebildiği sonucuna vardık.

Evaluatıon Of Stapes Reflex Functıon In Patıents Wıth Facıal Paralysıs

Topaloğlu İ., Uğuz M.Z., Öncel S., Ardıç F. N., Ardıç F.

It has been shown that some motor axons of the facial nerve going to the mimetic muscles do not regenerate completely after facial paralysis. In this study, our purpose was to investigate whether all the axons that go to the stapes muscle recover completely. Our criteria was the difference between the contraction power of stapes muscles of the normal ears and the paralised ears. Thirty-three patients, who had facial paralysis a year before, were classified according to the House-Brackman grading system and acoustic reflex test was applied at 500, 1000 Hz frequency using 80, 90, 100, 110 dB. We found significant decreases in the amplitudes of stapes reflex contraction in grade IV patients (p<0.05). We conclude that some axons of the stapedial nerve cannot regenerate completely as in the other motor axons of the facial nerve and this can apparently be noted by using high dB stimuli.

KBB İhtisas Dergisi 3-3 666-669

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale