Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1996 » Timpanosklerotik Kulaklarda Rekonstrüktif Cerrahi
 

Timpanosklerotik Kulaklarda Rekonstrüktif Cerrahi

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., Koç A.

Timpanoskleroz, orta kulak ve timpanik zarda, bağ dokusunun dejenerasyonu sonucu görülür. Kalsiyum ve fosfat birikimi, orta kulakta bazı bölgelerde izole kalabileceği gibi, tüm kemikçikleri ve orta kulağı kaplayacak şekilde yay-gın da olabilir. Timpanoskleroz, zar ve kemikçik sistem tutulumu ile işitme fonksiyonunu etkileyebilir. Sklerotik plakların temizlenerek, kemikçik sisteme mobilizasyon kazandırılmasıyla, işitme açısından başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Marmara Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’-nda kronik orta kulak hastalığı nedeniyle opere edilen 365 kulağın 48’inde timpanoskleroz saptanmıştır. Timpano-sklerotik hastaların özellikleri, postoperatif işitme kazançları, non-timpanosklerotik hastalar ile karşılaştı-rılarak sunulmuştur.

Reconstructıve Surgery In Tympanosclerosıs

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., Koç A.

Tympanosclerosis is a disease which affects connective tissue of the tympanic membrane and middle ear. Calcium and phosphate crystals may occur as isolated deposits or may be massive, surrounding the ossicles or filling the middle ear. Tympanosclerotic involvement may affect hearing function by involvement of ossicles or tympanic membrane. Satisfactory hearing levels are possible with reconstruction of ossicular chain by removal of sclerotic plaques. In the ENT Department of Marmara University Faculty of Medicine 365 patients were operated for chronic middle ear disease. Of these, 48 were found to have tympanosclerosis. Postoperative hearing levels of tympanosclerotic and non-tympanosclerotic ears were compared.

KBB İhtisas Dergisi 3-3 670-673

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale