Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Konjenital Boyun Kist Ve Fistüllerinde Tedavi Sonuçlarımız*
 

Konjenital Boyun Kist Ve Fistüllerinde Tedavi Sonuçlarımız*

Sarıkahya İ., Yaşar H., Özkul N., Özkul H.

Bu çalışmada Eylül 1990 ile Mart 1995 tarihleri ara-sında kliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan 24 konjenital boyun kist ve/veya fistül olgusu sunulmuş-tur. Brankiyal yarık anomalileri, tiroglossal kanal anomalileri ve kistik higromalardan ibaret olan olgular yaş ve cins, beraberinde fistül olup olmadığı, lokalizasyon, ameliyat tekniği, hastanede yatış sü-resi, nüks, malignite ve preoperatif tanıda kulla-nılan yöntemler açısından incelenmiştir.

Our Results In The Management Of Congenıtal Cysts And Fıstulas Of The Neck

Sarıkahya İ., Yaşar H., Özkul N., Özkul H.

In this report, we presented 24 cases of congenital neck cysts and/or fistulas which were diagnosed and treated in our clinic between September 1990 and March 1995. The cases included branchial cleft anomalies, thyroglossal duct anomalies and cystic hygromas and were evaluated in terms of age and sex, associated fistula, localization, operation technique, hospitalization period, recurrence, malignancy and preoperative diagnostic methods.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 60-63

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale