Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Rinoplastide Lokal Anestezi Avantajları
 

Rinoplastide Lokal Anestezi Avantajları

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Süoğlu Y., Akbari S.

Günümüzde gerek estetik gerekse rekonstrüktif anlamda rinoplasti, günlük pratiklerimiz içinde geniş bir yer almaya başlamıştır. Kliniğimizde 131 olguda uygulanan rinoplasti operasyonlarından 97’sinde lokal anestezi kullanılmıştır. Bu yazıda lokal anestezi tekniği anlatılmış ve çeşitli nedenlerden dolayı genel anestezi uygulanan 34 rinoplasti olgusu ile intraoperatif ve postoperatif dönemler karşılaştırıl-mıştır. Sonuç olarak, lokal aneztezi uygulanan olgularda operasyon sırasında kanama probleminin daha az ve postoperatif dönemde hastanın duru-munun daha iyi olduğu saptanmıştır.

Advantages Of Local Anaesthesıa In Rhınoplasty

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Süoğlu Y., Akbari S.

Rhinoplasty in terms of esthetics as well as reconstruction is gaining popularity among our daily practice. Out of 131 patients who underwent rhinoplasty at our department, local anesthesia was used in 97 cases. In this paper, technique of local anesthesia is presented together with a comparison of our intraoperative and postoperative results with 34 rhinoplasty cases in which we employed general anesthesia. We noted that bleeding problems in the operating room were less and postoperative patient comfort was increased with local anesthesia.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 8-12

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale