Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Rinoplastide Lokal Anestezi Avantajları
 

Rinoplastide Lokal Anestezi Avantajları

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Süoğlu Y., Akbari S.

Günümüzde gerek estetik gerekse rekonstrüktif anlamda rinoplasti, günlük pratiklerimiz içinde geniş bir yer almaya başlamıştır. Kliniğimizde 131 olguda uygulanan rinoplasti operasyonlarından 97’sinde lokal anestezi kullanılmıştır. Bu yazıda lokal anestezi tekniği anlatılmış ve çeşitli nedenlerden dolayı genel anestezi uygulanan 34 rinoplasti olgusu ile intraoperatif ve postoperatif dönemler karşılaştırıl-mıştır. Sonuç olarak, lokal aneztezi uygulanan olgularda operasyon sırasında kanama probleminin daha az ve postoperatif dönemde hastanın duru-munun daha iyi olduğu saptanmıştır.

Advantages Of Local Anaesthesıa In Rhınoplasty

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Süoğlu Y., Akbari S.

Rhinoplasty in terms of esthetics as well as reconstruction is gaining popularity among our daily practice. Out of 131 patients who underwent rhinoplasty at our department, local anesthesia was used in 97 cases. In this paper, technique of local anesthesia is presented together with a comparison of our intraoperative and postoperative results with 34 rhinoplasty cases in which we employed general anesthesia. We noted that bleeding problems in the operating room were less and postoperative patient comfort was increased with local anesthesia.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 8-12

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale