Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Peritonsiller Apse: 57 Olgunun Değerlendirilmesi
 

Peritonsiller Apse: 57 Olgunun Değerlendirilmesi

Kırış M., Kutluhan A., Egeli E.

Peritonsiller apse konusundaki bilgilerimize katkı sağlamak amacıyla, 1992-1995 yılları arasında rastlanılan 57 peritonsiller apse olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların %75.5’i 11-30 yaş grubunda bulundu. Şüpheli ve atipik fizik bulgularda, iğne aspirasyonu önemli bir yol gösterici oldu. İğne aspirasyonu ve insizyon drenaj yön-temleri ile tedavi başarılı oldu. Kolay ve daha az invaziv olması özelliği ile iğne aspirasyonu yön-teminin tercih edilebilir olduğu kanaatine varıldı.

Perıtonsıllar Abscess: Evaluatıon Of 57 Cases

Kırış M., Kutluhan A., Egeli E.

In order to enrich our knowledge about periton-sillar abscess, we retrospectively reviewed 57 patients with peritonsillar abscess, who were treated between 1992 and 1995. The majority of the patients were between 11-30 years old (75.5%). Needle aspiration was an important guide in suggestive cases and in those with atypical physical findings. Treatment with needle aspiration, incision and drainage methods proved successful. With its easier application and less invasive nature, needle aspiration method was found a method of choice.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 16-18

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale