Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Sulkus Vokalis Etyolojisi: Histolojik Çalışma
 

Sulkus Vokalis Etyolojisi: Histolojik Çalışma

Muhtar H., Işık A.Ü., Çaylan R., Aydın S., İmamoğlu M., Harova G.

Sulkus vokalis’in doğumsal bir malformasyon veya edinsel bir oluşum olduğunu ileri süren iki teori mevcuttur. Ancak fetus ile erişkin larenkslerini karşılaştıran çalışmalar literatürde mevcut değildir. Bu çalışmada 30 erişkin ve 18 fetus larenks örnek-leri histolojik olarak incelenerek sulkus vokalis varlığı araştırıldı. Erişkin larenksleri (%36) ile fetus larenksleri (%44) arasında sulkus vokalis sıklığı açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç olarak sulkus vokalis’in doğumsal bir malfor-masyon olduğu, ancak çeşitli etkenlere bağlı olarak akkiz de gelişebildiği düşünüldü.

The Etıology Of Sulcus Vocalıs: A Hıstologıc Study

Muhtar H., Işık A.Ü., Çaylan R., Aydın S., İmamoğlu M., Harova G.

There are two theories suggesting a congenital or acquired etiology in sulcus vocalis. However, comparative histologic studies of adult and fetus larynx specimens are not available in the literature. In this study 30 adult and 18 fetus larynx specimens were examined histologically for the presence of sulcus vocalis deformity. No significant difference was found as to the frequency of sulcus vocalis present in adult (36%) and fetus (44%) specimens (p>0.05). We conclude that, although sulcus vocalis is found as a congenital malformation, it may also be acquired following various conditions.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 23-27

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale