Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Prostetik Ses Restorasyonunda Primer Farengeal Nörektomi*
 

Prostetik Ses Restorasyonunda Primer Farengeal Nörektomi*

Köybaşıoğlu A., Kemaloğlu Y., Uğur B., İnal E., İçöz G.

Total larenjektomiyi takiben ses restorasyonu özo-fageal konuşma, cerrahi şant, elektrolarenks ve protezlerle sağlanır. Protezler son iki dekadda çok fazla kabul görmeye başlamıştır. Çabuk ve anlaşılır bir konuşma sağlarlarsa da, başarısızlık problem-leri de vardır. Birçok başarısızlıktan farengeal spazm sorumludur ve bu sorunu aşmak için farengeal miyotomi ve nörektomi cerrahi literatüre girmiştir. Farengeal nörektomi basit ve etkili bir yöntemdir ve yalnızca 5-10 dakika sürer. Bu küçük işlem ikinci bir operasyonu önler ve komplikasyon olmadan primer olarak yapılabilir. Kliniğimizde protez takılması planlanan 10 hastada primer farengeal nörektomi uygulanmıştır. Farengeal spazma bağlı ses başarısızlığı ile karşılaşılmamış ve farengoözofageal basınçların 20 mmHg seviyesinin altında saptanmasıyla işlemin etkinliği gösteril-miştir.

Prımary Pharyngeal Neurectomy For Prosthetıc Voıce Restoratıon

Köybaşıoğlu A., Kemaloğlu Y., Uğur B., İnal E., İçöz G.

Following total laryngectomy, voice restoration can be achieved by esophageal speech, surgical shunts, electrolarynx and prosthetic devices. Prosthetic devices have gained much acceptance in the past two decades. Although rapid and understandable speech is obtained, there are failure problems. Pharyngeal spasm is responsible for most failures and to overcome this problem, pharyngeal myotomy or pharyngeal neurectomy procedures have been described. Pharyngeal neurectomy is simple and effective and takes only 5-10 minutes. This minor procedure eliminates a second operation and can be performed primarily without any complication. Primary pharyngeal neurectomy was performed in ten laryngectomy patients in whom prosthetic voice restoration was planned. No postoperative voice failures due to pharyngeal spasm were observed and efficacy of the procedure was demonstrated with the elicitation of the pharyngoesophageal segment pressures below 20 mmHg.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 30-34

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale