Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Tek İşiten Kulaktaki Vestibüler Schwannoma'da Tedavi Seçimi
 

Tek İşiten Kulaktaki Vestibüler Schwannoma'da Tedavi Seçimi

Sanna M., Titiz A., Çaylan R.

Vestibüler schwannoma (VS) tedavisinde ideal olan, tanının mümkün olduğunca erken konulması, fasyal ve koklear sinir fonksiyonlarının korunarak tümörün total eksizyonudur. Tek işiten kulağında VS olan hastaların cerrahi tedavisi mümkün olmakla birlikte, işitmenin kaybedilebilecek olması büyük sorun oluşturur. Bu çalışmada, bu soruna sahip 10 hastanın takip ve tedavileri ile ilgili klinik deneyimimizi sunuyoruz. Bu hastaların, odyomet-rik testler ve MRI ile düzenli takip edilmelerini önermekteyiz. Gama-ışın tedavisi işitmenin bozul-duğu veya tümör boyutunda artma olan olgularda önerilmektedir. Beyin sapı basısına bağlı semptom-lar olmadıkça ekseriyetle cerrahiden kaçınılmalı-dır.

Treatment Selectıon In The Vestıbular Schwannomas Wıth Only Hearıng Ear

Sanna M., Titiz A., Çaylan R.

The ideal in management of vestibular schwannomas would be to make the diagnosis as early as possible and to remove the tumor without disturbing facial and cochlear nerve function. Difficulties arise while managing patients with VS in only hearing ear. In this study, we present our experience in follow-up and management of 10 cases. We recommend regular follow-up with audiometric testing and magnetic resonance imaging (MRI). Gamma-ray therapy is advised in cases with deterioration of hearing or increase in tumor size. Surgery is usually avoided unless there are brainstem compression symptoms.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 35-38

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale