Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarında Yüksek Frekans Odyometrisi
 

Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarında Yüksek Frekans Odyometrisi

Yücetürk A.V., Ünlü H.H., Yıldız T.

Bu çalışmada gürültüye bağlı işitme kayıplarının teşhis ve takibinde yüksek frekans odyometrisinin rolü incelendi. Gürültülü ortamda çalışan 43 işçi ile aynı yaşlardaki 35 normal insanın bulguları karşı-laştırıldı. Pürton odyometri ve yüksek frekans odyometrisi eşik ortalamalarında olgu ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık bulundu. Kü-mülatif çalışma süresi uzun olan işçilerde hem pür ton odyometri hem de yüksek frekans odyomet-risinde daha sık işitme kaybı tespit edildi (p<0.05). Olgu grubunun %25’inde klasik odyometri bulgu-ları normal sınırlarda olduğu halde yüksek frekans odyometrisinde işitme kaybı bulundu. Sonuç olarak yüksek frekans odyometrisinin gürültüye bağlı işitme kayıplarının teşhis ve takibinde klasik odyo-metriye göre daha erken ve değerli bilgiler verdiği görüldü.

Hıgh-Frequency Audıometry In Noıse-Induced Hearıng Loss

Yücetürk A.V., Ünlü H.H., Yıldız T.

In this study we investigated the role of high-frequency audiometry in the diagnosis and management of noise-induced hearing losses. We compared the findings from 43 workers who had been working in noisy environment with those of 35 age-matched normal subjects. A statistically significant difference was found between the average pure-tone and high-frequency audiometric thresholds of the study and control subjects. Hearing loss was more frequently detected by both pure-tone and high-frequency audiometry in the workers with more working years (p<0.05). Twenty-five per cent of the workers, who had normal pure-tone audiograms, were found to have hearing losses in high-frequency audiometric tests. We found that, compared with pure-tone audiometry, high-frequency audiometry provides earlier and more valuable information in the diagnosis and management of noise-induced hearing loss.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 39-42

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale