Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Ani İşitme Kayıplı Hastalarımızın Retrospektif Analizi
 

Ani İşitme Kayıplı Hastalarımızın Retrospektif Analizi

Yalçın Ş., Yanık H., Gök Ü., Kaygusuz İ., Hançer A., Susaman N., Çelik O.

Bu çalışmada Ocak 1989 ve Haziran 1996 arasında kliniğimizde yatırılarak tedavi edilen ani işitme ka-yıplı 42 hastayla ilgili uygulama ve sonuçlar değer-lendirilmiştir. Hastaların yaşları ve cinsleri (23 erkek, 19 kadın), etyoloji, vestibüler bulguların var-lığı, eşlik eden hastalık, tedaviye devam etme ve prognozları incelendi. Hastalarda viral enfeksiyon (n=3), kafa travması (n=3) ve epileptik nöbet hika-yesi (n=1) dışında etyolojiye ait belirgin bir anamnestik özellik saptanamadı. Ayrıca üç hastada dia-bet, beş hastada hipertansiyon, bir hastada diabet ve hipertansiyon öyküsü vardı. On hastada işitme kaybı bilateraldi. Hastalarımızda sekiz kulakta hafif, 10’unda orta, 13’ünde ileri ve 21’inde çok ileri derecede işitme kaybı görüldü. Steroid, vazodi-latör, vitamin, diatrizoate ve karbojen tedaviden oluşan kombine tedavi uygulandı. Hastalar günlük odyogramlarla takip edildi. İyileşme, hafif ve orta derecede işitme kayıplarında, ileri ve çok ileri işit-me kayıplarından daha iyiydi. Aynı şekilde, sonuç-lar da tedaviye ilk yedi günde başlayanlarda, daha geç başlayanlara göre daha iyiydi.

Retrospectıve Analysıs Of Our Patıents Wıth Sudden Hearıng Loss

Yalçın Ş., Yanık H., Gök Ü., Kaygusuz İ., Hançer A., Susaman N., Çelik O.

This study evaluated the management and outcome of 42 patients with sudden hearing loss who were hospitalized between January 1989 and June 1996. Age, sex (23 males, 19 females), etiology, presence of vestibular symptoms, accompanying diseases, the duration of the treatment and prognosis were evaluated. No significant etiologic factor was detected except for the history of viral infection (n=3), head trauma (n=3) and epileptic seizure (n=1). In addition, three patients had diabetes mellitus, five had hypertension and one patient had both diseases. Ten patients had bilateral hearing loss. The severity of hearing losses was mild in eight ears, moderate in 10, advanced in 13, and profound in 21 ears. Combined therapy with steroids, vasodilators, vitamins, diatrizoate and carbogen was employed. Patients were followed up using daily audiograms. Recovery from mild and moderate hearing losses was better than that of severe and profound forms. Similarly, patients who received treatment during the first seven days of the illness achieved better outcome, than those who started therapy later.

KBB İhtisas Dergisi 4-1

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale