Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Retrolabirentin Yaklaşım İle Selektif Vestibüler Nörektomi: Etkili Ve Güvenli Bir Metod
 

Retrolabirentin Yaklaşım İle Selektif Vestibüler Nörektomi: Etkili Ve Güvenli Bir Metod

Taibah A.K., Sanna M., Titiz A., Çaylan R., Donato D.G., Falcioni M., Russo A.

Medikal tedavi ile vertigo şikayetleri kontrol altına alınamayan Meniere hastalarında, retrolabirentin yol ile selektif vestibüler nörektomi etkili bir tedavi metodudur. Bu yaklaşımda cerrahi başarının araştırılması ve cerrahi başarıya etki edebilecek faktörlerin belirlenebilmesi için Ocak 1987-Haziran 1994 yılları arasında retrolabirentin vestibü1er nörektomi uygulanan 39 Meniere olgusu retrospektif olarak incelendi. Bu seride cerrahi sonrasında %97.4 hastada vertigo şikayetinin ortadan kalktığı belirlendi. Postoperatif olarak bir olguda anakuzi gelişirken cerrahiye bağlı başka ciddi veya kalıcı komplikasyon belirlenmedi. Retrolabirentin yaklaşımda bölgenin anatomik özelliklerinden kaynaklanabilecek avantajlar veya zorluklar araştırıldı ve bu yaklaşımın teknik yönleri ile başarısı literatürdeki orta kafa çukuru ve retrosigmoid yaklaşımların sonuçlarıyla kıyaslandı. Sonuç olarak, retrolabirentin yaklaşımlı vestibü1er nörektominin Meniere hastalığında işitmeyi koruyarak vertigoyu ortadan kaldırmada oldukça güvenli ve etkin bir metod olduğu görüşüne varıldı.

Selective Vestibular Neurectomy Via Retrolabyrinthine Approach: An Effective And Safe Method

Taibah A.K., Sanna M., Titiz A., Çaylan R., Donato D.G., Falcioni M., Russo A.

Selective vestibular neurectomy via retrolabyrinthine approach is an effective means of treatment for the intractable Meniere's disease. In order to evaluate the suc ce ss of surgery and to identify the possible factors that may influence the surgical outcome we reviewed 39 patients with intractable Meniere' s disease who underwent surgery between January1987 and June 1994. The overall ıate of relief from vertigo was 97.4%. Postoperatively one patient developed anacusis. No other serious or permanent complications were recorded. Possible drawbacks and advantages of this approach originating from the anatomic features of the region and the technical aspects of surgery were evaluated and our results compared with those of middle fossa and retrosigmoid aproaches reported in the literature. We concluded that retrolabyrinthine ve stibular neurectomy is a safe and effective method in the treatment of intractable Meniere 's. disease.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 71

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale