Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Baş-Boyun Defektlerinde Rekonstrüksiyon Yöntemleri
 

Baş-Boyun Defektlerinde Rekonstrüksiyon Yöntemleri

Biliciler N., Kıyak E., Güldiken Y., Başerer N., Hafız G., Tınaz M. E., Veyseller B.

Baş-boyun bölgesindeki cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler, daha agresif girişimler uygulanmasıyla oluşan geniş defektierin rekonstrüksiyonu problemini de beraberinde getirmiştir. Bu defektierin rekonstrüksiyonunda çeşitli yöntemler kullanılmaktadır; ancak her yöntemin endikasyoııu, defektin lokalizasyonuna, boyutuna ve rekonstrüksiyon amacına göre değişmektedir. Temmuz 1990-Ağustos 1995 tarihleri arasında uyguladığımız rekonstrüksiyon prosedürlerinde toplam 100 flep kullandık. Bu olguların 41'ine lambo tüp flep, 21'ine pektoralis majör myokütan flebi, 10'una larengotrakeal otogreft, dokuzuna delto pektoral flep, beşine sternokleidomastoid kas flebi , beşine serbest flep, beşine set back, dördüne ise gastrik pull-up uygulandı. Bu yazıda uyguladığımız değişik rekonstrüksiyon yöntemlerinin kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları, karşılaştığımız komplikasyonlar ile ilgili klinik tecrübemiz sunulmaktadır.

Reconstructıon Methods In Head And Neck Defects

Biliciler N., Kıyak E., Güldiken Y., Başerer N., Hafız G., Tınaz M. E., Veyseller B.

Advances in the surgical techniques have resulted in more aggressive surgical procedures, posing problems in the reconstruction of these large defects. Several methods have been employed in the reconstruction of these defects; indications for each method vary depending on localization of the defeci, its size, and the object of the reconstruction. We use d a total of 100 flaps in the reconstruction procedures performed between July 1990 and August 1995. These included tubed lambo (n=41), pectoralis major myocutaneous flap (n=21), laryngotracheal autograft (n=10), deltopectoral faciocutaneous flap (n=9), sternocleidomastoid musculocutaneous flap (n=5), free flap (n=5), tongue set-back flap (n=5), and gastric pull-up (n=4). This paper presenis our clinical experience on various reconstruction methods as regards application fields, advantages and disadvantages, and complications encountered.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 76

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale