Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Orta Kulak Ve Mastoid Cerrahisinden Sonra Mastoid Sargı Uygulanmalı Mı?
 

Orta Kulak Ve Mastoid Cerrahisinden Sonra Mastoid Sargı Uygulanmalı Mı?

Özlüoğlu L., Dal T., Ergin N. T.

Orta kulak ve mastoid bölgenin ameliyatlarından sonra mastoid sargı uygulanması uzun süreden beri standart hale gelmiştir. Bu çalışmada orta kulak ve mastoid bölgenin ameliyatlarından sonra mastoid sargı uygulamanın gerekliliği araştırılmıştır. Yirmi dokuz hastaya 30 orta kulak ve mastoid cerrahisi uygulanmış, hastalar postoperatif mastoid sargı uygulanan ve uygulanmayan grup olarak ikiye ayrılmıştır. Her iki grupta birer hastada enfeksiyona rastlanmıştır. Mastoid sargı uygulanan gruptaki bir hastada hematom gözlendi. Her iki grupta rastlanan problemlerin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç olarak, orta kulak ve mastoid bölgenin ameliyatlarından sonra mastoid sargı uygulanmasının gerekli olmadığı görüşüne varılmıştır.

Is Mastoid Dressing Necessary For Routine Postoperative Management Of The Middle Ear And Mastoid Surgery?

Özlüoğlu L., Dal T., Ergin N. T.

Mastoid pressure dressings have long been use d routinely af ter a wide range of middle ear and masto id procedures. In this study the need for mastoid pressure dressings af ter middle ear and mastoid surgery was investigated. Twenty-nine patienis undergoing 30 consecutive middle ear andmastoid operations were randomly allocated to with or without mastoid dressing group. One patieni developed wound infection in each group, respectively. One patieni developed hematoma in the conventional mastoid pressure dressing group. There were no statistical differences between the two groups. We conclude that the tradiliünal mastoid pressure dressing is not necessary following middle ear and mastoid surgery.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 81

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale