Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Alt Konka Hipertrofisi Tedavisinde Submukozal Multipl Dışa Kırma Yöntemi
 

Alt Konka Hipertrofisi Tedavisinde Submukozal Multipl Dışa Kırma Yöntemi

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Yarıktaş M., Kılıçkaya M., Arslan A.

Alt konka hipertrofisine bağlı bütün tıkanıklığı, sinüzit, horlama, akıntı ve farenjit gibi komplikasyonlara neden olabilir. Bu patolojinin tedavisinde çeşitli tıbbi ve cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Kliniğimize bütün tıkanıklığı nedeniyle başvuran, allerjik riniti olmayan ve alt konka hiperfıotisi saptanan 26 olguya submukozal multipl dışa kırma operasyonu uygulandı. Tüm olgularda, koana açıklığı endoskop ile predperatİf ve Fosfoperatif değerlendirildi. Alt konkanın submukozal multipl dışa kırma yöntemine ek olarak, olgulardan beşine (% 19.2) septoplasti ve yedisine (%26.9) parsiyel türbinektomi yapıldı. Postoperatif kalıcı bir komplikasyon görülmedi. Olgular belirli aralıklarla üç ay klinik olarak izlendi. Burun tıkanıklığı olguların tümünde, horlama 12'sinde (%80) tam olarak düzeldi. Sinüzit bulgularında ise kısmı bir düzelme sağlandı. Alt konka hipertrofisi olgularında submukozal multipl dışa kırma yönteminin, lokal anestezi altında yapılabilen, kolay, komplikasyonsuz, fizyolojik fonksiyon bozukluğu yapmayan ve diğer yöntemler ile birlikte de uygulanabilen etkili bir tedavi yöntemi olabileceği sonucuna varıldı.

Inferior Turbinate Hypertrophy Treatment With Submucosal Multiple Out-Fracturing

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Yarıktaş M., Kılıçkaya M., Arslan A.

Nasal obstruction due to inferior turbinate hypertrophy may resu1t in chronic pharyngitis, rhinorrhea, sinusitis and snoring. The treatment consists of various medical and surgical procedures. We performed submucosal multiple out-fracturing of inferior turbinafes in 26 patients with nasal obstruction and inferior turbinate hypertrophy. None of the patients had allergic rhinitis. Preoperative and postoperative endoscopic examinations were performed in all patients to evaluate choanal obstruction. In addition to submucosal multiple outfracturing of inferior turbinafes, septoplasty and partial inferior turbinectomy were performed in five (19.2%) and seven (26.9%) patients, respectively. No postoperative complications occurred. All patients were followed up for three months. Nasal obstruction completely resolved and and sinusitis was partially improved in all patients. A cure rate of 80% (n=12) was obtained for snoring. We conclude that submucosal multiple outfracturing of inferior turbinafes may be an easy and effective method for the surgery of inferior turbinate hypertrophy, without any subsequent complications and physiologic functional disorders. it may also be combined with other inferior turbinate treatment modalities.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 85

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale