Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Timpanoplastide Erken Dönem Sonuçlarımız
 

Timpanoplastide Erken Dönem Sonuçlarımız

Kırış M., Kutluhan A., Egeli E., Akkaya S., İnalkaç E.

Timpanoplastide başarıyı etkileyen faktörleri tespit etmek amacı ile Ekim 1994 ile Ağustos 1996 tarihleri arasında yapmış olduğumuz 51 olguluk seriyi retrospektif olarak araştırdık. Olguların %S3/üne Tip iı % 12/sine Tip Ilı %2/sine Tip III timpanoplastiı % 24/üne ise kapalı kavİte amaçlı timpanoplasti ve %9/una ise timpanomastoidektomi yapılmıştır. Santral perforasyonlarda greft başarısı %80 iken santral subtotal perforasyonlarda başarı %85 olarak kaydedilmiştir. Greft yerleştirmedeı tamamen underlay teknik ve önde overlay arkada underlay teknik olmak üzere iki teknik uygulanmıştır. Her iki teknikle greft başarıları birbirine çok yakın bulunmuştur.

Short-Term Results Of Tympanoplasty

Kırış M., Kutluhan A., Egeli E., Akkaya S., İnalkaç E.

To determine the factors effecting a successful tympanoplasty, we reviewed 51 cases operated between October 1994 and August 1996, retrospectively. Of 51 casesı 53% underwent type I tympanoplasty, 12% type II 2% type III, 24% closed cavity aimed tympanoplastr, and 9% tympanomastoidectomy. Successful grafting was obtained in 80% of central perforations and 85% of central subtotal perforations. Two methods were employed in grafiing: the underlay technique and the anterior overlay-posterior underlay technique. The success rates of the two techniques were nearly the same.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 89

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale