Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Baş-Boyunda Pleomorfik Adenom
 

Baş-Boyunda Pleomorfik Adenom

Kuzdere M., Haliloğlu T., Varnalı Y., Karaarslan B., Yıldırım G.

Pleomorfik adenom tükürük bezi selim tümörlerinden en sık görülenidir. Parotiste en sık rast1anmasına rağmen daha nadiren submandibuler bezde, sublingual bezde, minör tükrük bezlerinde damak, maksilla, kavum nazi, dudak, yanak, larenks ve parafarengeal bölgede de görülebilir. Kliniğimizde pleomorfik adenom nedeniyle ameliyat edilen 40 olgu, değişik yerleşim bölgeleri, takip ve sonuçları, ilgili literatür ışığı altında sunuldu.

Pleomorphıc Adenoma In The Head And Neck

Kuzdere M., Haliloğlu T., Varnalı Y., Karaarslan B., Yıldırım G.

Pleomorphic adenoma is the most common form of benign tum or s of the salivary glands. Although the most common location is the parotid gland, it may also be found in the submandibular gland, sublingual gland, minor salivary glands that are in the palate, maxilla, cavum nasi, lips, buccal mucosa, larynx and parapharyngeal space. We reviewed and evaluated 40 patients who underwent operation for pleomorphic adenoma, as regards localization of the tumor, follow-up of the patients, and results obtained with a reference to the related litefature.

KBB İhtisas Dergisi 93

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale