Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Baş-Boyun Rabdomyosarkomları
 

Baş-Boyun Rabdomyosarkomları

Kıyak E., Tınaz M. E., Oysu Ç., Veyseller B., Aslan İ.

Rabdomyosarkomlar baş boyun bölgesinin nadir görülen neoplazilerindendir. Klinik semptomları kulak akıntısıı buTun tıkanıklığı gibi sık karşılaşılan hastalılara benzer olduğundan klinik tanı sıklıkla gecikmektedir. Tanıda ışık mikroskobik bulgularının yanı sıra immunohistokimyasal tetkiklerden de yararlanılmaktadır. Rabdomyosarkomlarda prognoz günümüzde uygulanan cerrahi radyoterapi ve çok ajanlı kemoterapiyi içeren kombine tedavi yöntemleri ile oldukça düzelmiştir. Bu yazıda altı baş-boyun rabdomyosarkom olgusu tanı, tedavi ve prognozları hakkındaki literatür bilgileri de değerlendirilerek sunulmaktadır.

Rhabdomyosarcoma Of The Head End Neck

Kıyak E., Tınaz M. E., Oysu Ç., Veyseller B., Aslan İ.

Rhabdomyosarcomas are not common among head and neck neoplasms. Clinical diagnosis is usually delayed because of similar presenting symptoms such as otorrhea and nasal obstruction to those of commonly encountered diseases of the region. Findings of light microscopy and imm uno his tochemical studies are of help in the diagnosis. Progno sis has improved favourably due to combined therapy methods involving surgeryı radiotherapyı and multiple-agent chemotherapy. We present six cases with rhabdomyosarcoma of the head and neck region with a review of literature data regarding diagnosis, managementı and prognosis.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 98

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale