Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Sert Damağın Minör Tükürük Bezi Tümörleri
 

Sert Damağın Minör Tükürük Bezi Tümörleri

Dündar A., Özünlü A., Gerek M., Yıldırım A.

Minör tükürük bezleri dudak, yanak, damak, ağız tabanı, dil ve peritonsiller bölgede yaygın olarak bulunur. Minör tükürük bezinden gelişen tümörler içinde, mixed tümörün en sık rastlanan benign tümör; adenokistik karsinomanın ise en sık rastlanan malign tümör olduğu görülür. Bu çalışmada minör tükürük bezlerinde histopatolojik olarak tümör geliştiği saptanan 10 hasta değerlendirilmiştir. Malign lezyonu bulunan olgulara cerrahi tedavinin yanında radyoterapi uygulanmıştır. Uyguladığımız cerrahi tedavi ve takip döneminde karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır.

Minor Salıvary Gland Tumors Of The Hard Palate

Dündar A., Özünlü A., Gerek M., Yıldırım A.

Minor salivalf glands are located in the region of buccal mucosa, lips, cheeks, palate, floor of the mouth, tongue and peritonsillar region. Among tumor s arising from minor salivalf glands, mixed adenoma and adenocystic carcinoma are the most frequent benign and malignant tumors, respectively. In this study, 10 patients with a histopathologic diagnosis of minor salivalf gland tumor were evaIuated. Patienis with malignant tumors received radiotherapy following surgery. Surgical approach to min or salivalf gl and tumors and problems encountered in the follow-up period were assessed.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 107

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale