Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Nazofarenks Tüberkülozu
 

Nazofarenks Tüberkülozu

Demirel M., Meriç F., Osma Ü., Sarı İ.

İzole nazofarenks tüberkülozu (iNT) çok nadir bir hastalıktır. Klinik olarak lezyonu teşhis etmek çok güçtür. Kesin teşhis, histopatolojik inceleme ve doku kültürüne dayanır. Bu çalışmada, horlama ve burundan nefes almada güçlüğü olan iNT'li bir olgunun klinik bulgularını, tanı ve tedavi yöntemlerini literatürle karşılaştırarak inceledik.

Nasopharyngeal Tuberculosıs

Demirel M., Meriç F., Osma Ü., Sarı İ.

Isolated nasopharyngeal tuberculosis is very rare. Clinically, the lesion is very difficu1t to diagnose. Precise diagnosis depends on histopathological determination and cu1ture. In this report, we present a cage of isolated nasopharyngeal tuberculosis presenting with nasal obstruction symptoms like snoring and difficulty in nasal breathing.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 125

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale