Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Östrojen Stimülasyonu Yapılan Erkek Fare Larenksinde Ostrojen Reseptörlerinin Araştırılması
 

Östrojen Stimülasyonu Yapılan Erkek Fare Larenksinde Ostrojen Reseptörlerinin Araştırılması

Öz B., Şapçı T., Filizel F., Karavuş A., Gürdal M., Kurtuluş İ.

Amaç: Normal ve kısırlaştırılmış erkek farelerde eksoien verilen östrojenin, larenks üzerine etkisini araştırmak, Çalışma Planı ve Yöntemler: Çalışmada15 adet, erkek 6 aylık 250±20 gr ağırlığında Wistar albino fare kullanılmıştır. Hayvanlar beşerli üç gruba ayrıldı (kısırlaştırma yapılmış-östrojen verilmiş; kısırlaştırma yapılmamış-östrojen verilmiş; kontrol grubu). Kontrol grubu dışındaki iki gruba, 30 günlük östrojen enjeksiyonu yapılmış ve sonra hayvanların larenksleri çıkarılarak immunohistokimyasal olarak östrojen reseptör taraması yapılmıştır. Bulgular: Örneklerin epitel, mezenkim, kıkırdak, gland ve kas dokularında hiçbir reseptöre rastlanmamıştır. Sonuç: Gelecekteki çalışmalarda değişik hayvanlara, daha uzun süreli, hatta intravenöz hormon uygulamaları yapılması gerektiği kanısındayız.

Examinatian of Estragen Reseptars in the Larynx of Estragen-Stimulated Rats

Öz B., Şapçı T., Filizel F., Karavuş A., Gürdal M., Kurtuluş İ.

Objectives: To examine the effect of estrogen therapy on larynges of castrated and normal mal e rats. Design and Methods: Fifteen adult male Wistar Albino rats (average weight 250±20 g) were included. They were divided into three groups, each group having five rats (estrogen given-castrated; estrogen given-not castrated; control group). Estrogen was injected to all study animals, but controls, for 30 consecutive days. Following estrogen treatment, the larynges of all rats were resected and estrogen receptors were sought using the immunohistochemical technique, Results: No estrogen receptors were detected in the epithelial, mesenchymal, muscular, glandular, and cartilagetissues. Conclusian: Further studies are required with a longer duration using different animals, with intravenous hormone administration being considered.

KBB İhtisas Dergisi 4-3 141

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale