Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Miringotomiyi Takiben Yapılan Aspirasyon işitme için Potansiyel Bir Risk midir?
 

Miringotomiyi Takiben Yapılan Aspirasyon işitme için Potansiyel Bir Risk midir?

Erdem M., Egeli E., Akkaya S.

Amaç: Bu çalışmada miringotomiyi takiben yapılan aspirasyonun işitme üzerine olabilecek etkileri prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Sekretuar otitis media saptanan 23 hastanın 36 kulağında preoperatif ve postoperatif odyometrik inceleme yapıldı ve kemik yolu eşikleri karşılaştırıldı. istatistiksel değerlendirmede İ-testi (paired two tail) kullanıldı. Bulgular: Preoperatif ve postoperatif kemik iletim yolu arasında herhangi bir frekansta anlamlı bir farklılık bulunamadı. Sonuç: Sekretuar otitis mediada, orta kulak sıvısı aspirasyonunun kısa süreli olmasından dolayı işitme için potansiyel bir risk oluşturmayacağı sonucuna varıldı.

Is Aspiration Following Myringotomy a Potential Risk to Hearing?

Erdem M., Egeli E., Akkaya S.

Objectives: This prospective study was performed to evaluata effects of aspiration of middle ear fluid following myringotomy on hearing. Patients and Methods: Preoperative and postoperative audiometric testing of 36 ears of 23 patients with secretory otitis media was performed and pura tona thresholds were compared. The results were analyzed using two tail, paired ttest. Results: No statistically significant difference was found between preoperative and postoperative pura tane thresholds. Conclusian: We conclude that, because of exposure of short duration, aspiration of the middle ear fluid in secretory otitis media does not page a potential riskfor hearing.

KBB İhtisas Dergisi 4-3 149

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale