Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Normal Kişilerde Kokusal Uyandırılmış Potansiyeller ve Koku Uyarımı ile EEG İncelemeleri
 

Normal Kişilerde Kokusal Uyandırılmış Potansiyeller ve Koku Uyarımı ile EEG İncelemeleri

Candan H., Poyrazoğlu E., Saraçoğlu M., Güngör A., Toğrol E., Erim T., Akyatan N.

Amaç: Normal olgularda koku uyarımı ile elde edilen elektroensefalografi (EEG) yanıtları ve kokusal uyandırılmış yanıtları incelemek. Olgular ve Yöntemler: Çalışma için yaşları 19 ile 35 arasında değişen 11 kadın, 11 erkek toplam 22 normal kişi seçildi. Tarafımızca oluşturulan düzenek yardımıyla olgulara leylak kokusu verildi ve saçlı deriden kokusal uyandırılmış yanıtların kaydı yapıldı. Olgulardan 19'unda koku uyaranı olmaksızın ve kokusal uyaran sonrası EEG incelemeleri yapıldı. Bulgular: Çalışmada kokusal uyandırılmış yanıtların başlangıç latansları esas alındı ve ortalamaları 540.7 msn ve üst sınır +2 standart sapma ile 627.1 msn bulundu. Sonuç: Sonuçlarımız, kokusal uyandırılmış yanıtların koklama duyusunun ölçülmesinde yararlı bir test olduğunu göstermektedir.

Olfactory Evoked Potentİals and EEG Investigations with Olfactory Stimulations

Candan H., Poyrazoğlu E., Saraçoğlu M., Güngör A., Toğrol E., Erim T., Akyatan N.

Objectives: To evaluate electroencephalographic (EEG) responses and olfactory evoked potantials induced by 01factory stimulation in normal subjects. Subjects and Methads: Twenty-two normal subjects were included in the study, including 11 men and 11 women, their ages ranging between 19 and 35 years. Using a special equipment designed by our laboratory, olfactory evoked potentials obtained by leiac stimulation were recorded from the hairy skin. Of 22 subjects, 19 subjects underwent EEG examinatians batare and after olfactory stimulation. Results: Initial maan Iateney was found 540.7 ms and the upper !imit was found 627.1 ms with two-standard devialien inerement. Conclusian: These data suggest that olfactory evoked potentials are useful in providing a specific measure of olfactory function.

KBB İhtisas Dergisi 4-3 151

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale