Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Primer Stimulus Şiddet Seviyelerinin DPOAE Amplitüdlerine Etkisi
 

Primer Stimulus Şiddet Seviyelerinin DPOAE Amplitüdlerine Etkisi

Özturan O., Jerger J.

Amaç: Kokleadan spontan veya bir uyarıyı takiben yayılan akustik enerji olan otoakustik emisyonlar, KBB kliniklerinde rutin olarak uygulanan bir test halini almaktadır. iki farklı frekanstaki primer stimulusların simultane olarak kokleaya sunulmasına karşılık kokleanın farklı frekansta verdiği cevap distorsiyon-prodakt otoakustik emisyonlardır. Bu çalışma maksimum amplitüdde emisyon elde etmek için hangi şiddette primer stimulus kullanılması gerektiğini incelemek amacıyla yapıldı. Hastalar ve Yöntemler: Yirmi sağlıklı normal işiten erişkinin sağ kulaklarına primer stimuluslar, 4 farklı şiddet kombinasyonunda sunularak distorsiyon-prodakt otoakustik emisyonlar kaydedildi. Bulgular: Dört farklı stimulus şiddet kombinasyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi. Ancak 6565 dB ve 65-55 dB şiddet formlarında hafifçe daha yüksek amplitüdlü emisyonlar ölçüldü. Sonuç: Bu çalışmada literatürde bildirilen raporlara kıyasla koklear fizyolojiye daha uygun stimulus şiddetleri kullanıldı. Rutin klinik uygulamada primer stimulus şiddetlerinin 65-65 dB olmasının yararlı olacağı neticesine varıldı.

The Effect of Primary Stimulus Levels on Amplitudes of DPOAEs

Özturan O., Jerger J.

Objectives: Otoacoustic emissions are emitted acoustic energies from the cochlea spontaneously or, following stimulation, evoked responses that are measurable by a sensitive microphone placed into the external ear cana!. Distortionproduct otoacoustic emissions (DPOAEs) are simultaneously evoked responses obtained of various frequencies following stimulation of the cochlea by two stimuli presented at differeni frequencies. In the presenI study, in order to elicil maximum amplitude level of DPOAEs we investigated the effect of various amplitude levels of primary-tones. Patients and Methods: Four different conditions of primarytane amplitudes were presented to 20 normally-hearing subjects and DPOAEs were recorded. Results: Although there was no statistically significant difference between the DPOAE levels for the four conditions of stimulus, two conditions (65-65 dB and 65-55 dB) produced slightly higher emission amplitudes. Conclusian: The overall stimulus levels were selected in accordance with the cochlear physiology without allowing passive cochlear properties to intertere with the responses. The authors recommend the use of 65-65 dB primary-tone levels in clinical practice.

KBB İhtisas Dergisi 156

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale