Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Alkol Bağımlılığı Sendromunda Tat Duyusu Değişiklikleri
 

Alkol Bağımlılığı Sendromunda Tat Duyusu Değişiklikleri

Döner F., Doğru H., Yarıktaş M., Arslan A., Yargıç İ.

Amaç: Alkol bağımlılarında tat değişikliği olup olmadığını göstermek. Hastalar ve Yöntemler: Çalışma grubu, ortalama yaşları 45.6:t9.07 (29-63) olan, ortalama 17.3:t9.4 yıl süreyle 401 :t300 gr/gün etil alkol alan, sigara içen ve alkol bağımlılığı sendromu nedeniyle tedavi gören 30 erkek hastadan oluştu. Olgular, alkolü yeni bırakanlar (1-15 gün, ort. 9.4:t5.5) ve uzun süre önce bırakanlar (16-90 gün, ort. 28.7:t12.4) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol grubu, ortalama yaşları 48.1:t 12.2 (31-69) olan ve sigara içen sağlıklı31 bireyden oluştu. Tad eşikleri elektrogustometrik yöntemle saptandı. Bulgular: Çalışma grubunun tat eşikleri, ölçüm noktalarının hepsinde kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Çalışma grubu içinde, tedavi nedeniyle alkolü yeni bırakanların dil ucu ve dilin her iki kenarındaki tat eşikleri, uzun süre önce bırakanlardan anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Tad eşiklerinin yükselmesi, alkol alma süresi ve miktarıyla ilişkili bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Çalışmamızda, alkol bağımlılığı sendromunda tat duyusunun azaldığını, bu azalmanın alkol alma süresi ve miktarıyla ilişkili olmadığını saptadık ve alkolü bıraktıktan sonra düzelmeye başlayabileceği sonucuna vardık.

Taste Disorders in Akolıoı Dependence Syndrome

Döner F., Doğru H., Yarıktaş M., Arslan A., Yargıç İ.

Objectives: To evaluate taste disorders in patients with alcohol-dependence syndrome. Patients and Methods: The study consisted of 30 male patients (mean age 45.6:t9.07, range 29-63 years) with alcohol dependence syndrome. All the patients were smokers.The mean consumption and duration of alcohol were 401 :t300 gri dayand 17.3:t 9.4 years, respectively. Two patient groups were formed depending on the duration of alcohol cessation: 9.4:t5.5 days (1-15 days) versus 28.7:t12.4 days (16-90 days), respectively. A control group of 31 healthy male smokers (mean age 48.1:t12.2, range 31-69 years) was included. Tastethresholds were measured byelectrogustometry. Results: Gustatory thresholds were significantly high in the study group (p<0.05). Those with a short duration of alcohol cessation had higher gustatory thresholds on the tip and both sides of the tongue (p<0.05). Increased gustatory thresholds were not correlated with the duration and amount of alcohol consumption (p>0.05). Conclusian: We found that sense of taste significantly decreaged in alcohol-dependence syndrome and that this decreage was not correlated with the duration and amount of alcohol consumption. It is likely that the disorder may be alleviated afte r alcohol cessation.

KBB İhtisas Dergisi 4-3 160

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale