Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Kolesteatomalı Kronik Otit Cerrahisi Sonuçlarımız
 

Kolesteatomalı Kronik Otit Cerrahisi Sonuçlarımız

Yalçın Ş., Yanık H., Gök Ü., Kaygusuz İ., Hançer A., Karlıdağ T., Çelik O.

Amaç: Kolesteatomalı kronik otitis mediada uygulanan cerrahi yöntemler ve sonuçlarını sunmak. Hastalar ve Yöntemler: Kolesteatomalı kronik otit nedeniyle ameliyat edilen hastaların kayıtları gözden geçirildi. Seksen dört kulağın 58'ine açık kavite mastoidektomi (AKM) yapıldı. ilk ameliyatta kapalı kavite mastoidektomi (KKM) yapılan 26 kulağa ikinci bir ameliyat yapıldı. Bunların 14'ünde "second look"ta AKM uygulandı. Diğer 12 kulağın üçüne, tekrarlayan otore nedeniyle, üçüncü bir ameliyat olarak AKM yapıldı. Bulgular: ilk ameliyatta AKM uygulanan 58 kulağın 46'slnda ortalama sekiz haftada kuru kulak elde edildi. Elli sekiz kulağın beşinde revizyon mastoidektomi yapılarak kuru kulak elde edildi. Yedi kulakta akıntı aralıklarla sürdü. Second look'ta kolesteatoma bulunan 17 kulağın tümünde AKM gerekti. Bunların ikisinde akıntı aralıklarla devam etti; 15 hastada ise kuru kulak elde edildi. Sonuç: Kolesteatomalı kronik otit tedavisinde AKM daha güvenli ve etkin bir ameliyattır.

Surgical Aliteome of Chronic Otitis Media with Cholesteatoma

Yalçın Ş., Yanık H., Gök Ü., Kaygusuz İ., Hançer A., Karlıdağ T., Çelik O.

Objectives: To evaluate the use of surgical techniques and outcome obtained in chronic otitis media with cholesteatoma. Patients and Methods: The records of 84 patients with chronic otitis media were reviewed. Open cavity mastoidectomy (DGM) was performed in 58 patients. A second operation was performed in 26 ears who underwent closed cavity mastoidectomy (GGM) in the initial operation. In the second look operation, 14 of these ears required DGM. Of the remaining 12 ears in which closed cavities were preserved in the second look procedure, three ears underwent a third-stage operation because of recurrent otorrhea. Results: Af ter an average period of eight weeks, dry ear was obtained in 46 of 58 ears in which DGM was performed in the initial operation. Of fifty-eight ears, dry ear was achieved in five ears by revision mastoidectomy, while recurrent otorrhea sustained in seven cases. In the second look, cholesteatoma was detected in 17 ears, all of which required DGM. Of these, dry ear was obtained in 15 ears while two ears exhibited recurrent otorrhea. Conclusian: We conclude that DGM is a safe and effective operation in chronic otitis media with cholesteatoma.

KBB İhtisas Dergisi 4-3 164

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale