Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Recessus Frontalis: Anatomik Disseksiyon Çalışması
 

Recessus Frontalis: Anatomik Disseksiyon Çalışması

Han T., Dadaş B., Kepekçi A.H., Yaşar İ., Ökçün E., Yıldırım G.K., Yıldız Z.

Amaç: Recessus frontalise ait yapıların birbirleri ile ilişkileri değişkenlik göstermektedir. Frontal ostium ile arteria ethmoidalis anterior arasındaki mesafe sabit değildir. Endoskopik sinüs cerrahisinde büyük önemi bulunan bu bölgedeki farklılıkların ortaya konması amaçlandı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Orta hattan sagital olarak kesilmiş dokuz kadavra başında disseksiyon yapıldı. Bulgular bir araştırma formu kullanılarak kaydedildi. Recessus frontalisin duvarları, buraya açılan hücre ve ostiumlar belirlendi. Bulgular: Beş olguda (%55) recessus frontalis orta konka ile processus uncinatus arasına, dört olguda (%45) ise etmoid infundibulum üst bölümüne açılıyordu. Frontal ostium arka duvarı ile a. ethmoidalis anterior arasındaki mesafe 0-8 mm. (ortalama 3.6 mm) bulundu. Sonuç: Kafatabanı ve orbita gibi önemli komşu oluşumların bulunması ve anatominin değişkenlik göstermesi nedeniyle bu bölgeye yapılacak cerrahi girişimin tam bir preoperatif değerlendirme, anatomi bilgisi ve cerrahi tecrübe gerektiği sonucuna varıldı.

Frontal Recess: An Anatomical Dissectian Study

Han T., Dadaş B., Kepekçi A.H., Yaşar İ., Ökçün E., Yıldırım G.K., Yıldız Z.

Objectives: The relationship of the structures of the frontal recess is variable. The distance between the frontal ostium and the anteridr ethmoidal artery is not constanl. The object of this study was to show the anatomical differences in this region, which is of particular significance in endoscopic sinus surgery. Design and Methods: Nine cadaver heads splitted sagitally from the midline were dissected and the findings were recorded. The walls of the frontal recess, the cells and ostiums which apan to the frontal recess were noted. Results: In five specimens (55%) the frontal recess opened betweenthe middle turbinata and the uncinate process, whereas in four cases (45%) it opened to the superior part of the athınaidal infundibulum. The distance between the posteridr wall of the frontal ostium and the anteridr athınaidal artery measured between O and 8 mm (mean 3.6 mm). Conclusion: Because of the important adjacent structures such as the skull basa and the orbit, surgical procedures in this region require a complete preoperative examination, anatomical knowledge and experience in surgery.

KBB İhtisas Dergisi 4-3 180

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale