Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Açık Teknik Timpanoplastilerde Meatoplasti Tekniği
 

Açık Teknik Timpanoplastilerde Meatoplasti Tekniği

Sanna M., Çaylan R.

Amaç: Çalışma. açık teknik timpanoplastilerde uygulanan meatoplastinin cerrahi tekniğini ele almakta ve cerrahi sonuçlarını tartışmaktadır. Hastalar ve Yöntemler: 1983-1995 yılları arasında toplam 468 olguda açık teknik timpanoplasti primer cerrahi olarak uygulandı ve sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Olguların tümü ortalama 4.4 yıl takip edilmiş. sadece yedi olguda (% 1.5) minör cerrahi gerektiren meatal stenoz saptanmıştır. Sonuç: Açık teknik prosedürlerde meatoplastinin doğru bir cerrahi teknikle uygulanması, problemsiz bir mastoid kavite elde etmeyi sağlamakta, aynı zamanda kozmetik olarak kabul edilebilir bir görünüm kazandırmaktadır.

Meatoplasty Technique in Canal Wall Down Procedures

Sanna M., Çaylan R.

Objectives: This study describes the technique of meatoplasty in cana i wall down procedures and discusses surgical outcomes. Patients and Methods: Canal wall down procedures were pertormed in 468 patients between 1983 and 1995. The results were retrospectively reviewed. Results: All the patients were followed up for a mean duration of 4.4 years. Of 468 cases, only seven patients (1.7%) required revision surgery because of meatal stenosis. Conclusion: Meatoplasty in canal wall down procedures, when pertormed with an appropriate surgical technique, provides a trouble-free mastoid cavity and a cosmetically acceptable appearance.

KBB İhtisas Dergisi 4-3 137

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale