Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Epitimpanik Mukozal Foldlar ve Anterior Epitimpanik Sinüs
 

Epitimpanik Mukozal Foldlar ve Anterior Epitimpanik Sinüs

Işık A.Ü., Özgür U.E., İmamoğlu M., Yeğinoğlu G., Uluutku H.

Amaç: Çalışmada anterior epitimpanik sinüs ve epitimpanik mukozal foldlar araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Erişkin kadavralardan alınan 14 adet temporal kemik üzerinde, transmastoid yol ile önce kanal wall-up mastoidektomi yapılarak epitimpanik mukozal foldlar, medial ve lateral attik ameliyat mikroskobu altında gözlendi ve fotoğrafları çekildi. Sonra posterior kanal duvarı alındı; zigoma kökü inceltilerek epitimpanum açıldı ve anterior epitimpanik sinüs incelendi. Anterior epitimpanik sinüs, A ve B şeklinde iki grupta sınıflandırıldı. Bulgular: Diseke edilen temporal kemiklerde mukozal foldların çoğuna rastlandı. iki kemik dışında, kemiklerin tamamında tensar fold vardı; medial attik bütün kemiklerde normaldi. Anterior timpanik sinüs ve kog kemiklerin tamamında görüldü. Anterior epitimpanik sinüs kemiklerin dokuzunda (%65) tip A ve beşinde (%35) tip B olarak sınıflandırıldı. Sonuç: Anterior epitimpanik sinüsün şekli ve büyüklüğü değişkenlik gösterir ve fasyal sinir, koklea, orta fossa durası gibi birçok hayati yapı ile yakın komşuluk içindedir. Attik patolojisi olan birçok hastada rezidüel kolestatomanın sebebi olabildiği için dikkatle gözlenmelidir.

Epitympanic Mucosal Folds and the Anterior Epitympanic Sinus

Işık A.Ü., Özgür U.E., İmamoğlu M., Yeğinoğlu G., Uluutku H.

Objectives: We examined the anatamy of the anterior epitympanic sinus and epitympanic mucosal falds. Design and Methods: Using a standard transmastoid approach with an initial canal wall-up mastoidectomy on 14 temporal bones of adult cadavers, we observed and photographed the epitympanic mucosal falds, medial and lateral attic by means of an operation microscope. The posterior canal wall was then removed and the root of the zygoma thinned out. Following exent'eration of the epitympanum, we examined the anterior epitympanic sinus and cIassified it as A and B. Results: Most mucosal folds were noted in all temporal bones. Tensor folds were observed in all bones, but two. The medial attic appeared normal in all bones. The anterior epitympanic sinus and a cog were encountered in all bones. Classification of the anterior epitympanic sinus was made as type A and type B in nine (65%) and five (35%) temporal bones, respectively. Conclusian: The anterior epitympanic sinus is var iable in size and shape, with an intimate relation to a number of vital structures such as the facial nerve, cochlea, and the middle fossa dura. Since it is the cause of residual cholesteatoma in many patients with attic pathology, it should be carefully observed.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 169

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale