Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Guinea Pig Temporal Kemik Anatomisi
 

Guinea Pig Temporal Kemik Anatomisi

Sütbeyaz Y., Karaşen M.

Amaç: Guinea pig temporal kemik anatomisini bazı cerrahi yaklaşım özellikleriyle, diğer deney hayvanları ve insan temporal kemiği ile karşılaştırmalı olarak incelemek. Çalışma Planı ve Yöntemler: Temporal kemik anatomisi, 12 guinea pig'in 24 temporal kemiğinde incelendi. Operasyon mikroskobu kullanılarak, diseksiyonun tüm aşamalarının fotoğrafları çekildi. Bulgular: Orta kulak boşluğunda kolayca ulaşılabilen koklea, büyükçe bir bu Ila, rahatça görülebilen kulak zarı ve ayrıca hemen deri altında seyreden ve kolayca ulaşılabilen fasyal sinir, guinea pig temporal kemiğinin otolojik çalışmalardaki avantajlarıdır. Bununla birlikte, kulak zarının ince olması, manibriumun büyüklüğü, bullanın çok derinde yerleşmiş olması, trans timpanik ve dış alttan orta kulağa yaklaşımları zorlaştırdığından dezavantaj oluşturmaktadır. Sonuç: Bazı dezavantajlarına rağmen, guinea pig temporal kemiği otolojik çalışmalar için oldukça uygun bir anatomik yapıya sahiptir.

Structural Anatomy Of The Guinea Pig Temporal Bone

Sütbeyaz Y., Karaşen M.

Objectives: To identify the anatomy of the guinea pig temporal bone in comparison with that of other experimental animals and human and to elaborate surgical implications thereof. Design and Methods: The structural anatomy was studied in 24 temporal bones of 12 guinea pigs. Using an operation microscope, all steps of the dissection were photographed. Results: Guinea pig temporal bone presents the following advantages: a readily accessible cochlea in the middle ear cavity, a large bulla, an easily visible tympanic membrane and also an accessible facial nerve trunk just below the skin facilitating otologic experimentation. However, it has some disadvantages as well, including a thin tympanic membrane, a large handie and deeply located bulla, which may pose some technical difficulties in transtympanic and external inferior middle ear approaches. Conclusion: Despite some disadvantages, the guinea pig temporal bone appears to have an appropriate structural anatomy for otologic experimentation.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 173

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale