Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Partikülü Yeniden Yerleştirici Manevra: Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Egzersiz Tedavisi
 

Partikülü Yeniden Yerleştirici Manevra: Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Egzersiz Tedavisi

Katırcıoğlu S., Sunay T., Süoğlu Y., Karatay M. C., Erdamar B.

Amaç: Benign paroksismal pozisyonel vertigolu (BPPV) hastaların posterior semisirküler kanallarında serbest gezici partiküllerin gözlenmesi ile bu hastalığın fiziksel tedavisine yönelik yeni değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Partikülü yeniden yerleştirici manevra ile serbest yüzen partiküllerin, posterior semisirküler kanaldan utriküle geri dönmeleri sağlanmaktadır. Bu prospektif çalışmada, bu manevranın erken ve uzun dönem sonuçları değerlendirilmiştir. Hastalar ve Yöntemler: Yaşları 38-75 (ort. yaş 60) arasında olan 38'i kadın, 22'si erkek, 60 hasta partikülü yeniden yerleştirici manevra ile tedavi edildi. Her seansta hasta semptomsuz hale gelinceye kadar manevra tekrarlandı. Manevra sırasında vibratör ve premedikasyon kullanılmadı. Hastaların tümü ilk tedavilerinden başlayarak 4 ile 14 ay arasında değişen sürelerde izlendi. Bulgular: Hastaların %80'i ilk seans sonunda, %93'ü ise, dördüncü haftanın sonunda semptomsuz hale geldi. Dört hastada tedavi sonuç vermedi. Takipleri sırasında üç hastada hastalığın tekrarladığı gözlendi; bu hastalarda tekrarlanan manevra ile semptomsuz durum elde edildi. Sonuç: Partikülü yeniden yerleştirici manevra, BPPV'li hastaların tedavisinde ilk seçenek tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Partide Repositioning Maneuver: Exercise Therapy For Benign Paroxysimal Positional Vertigo

Katırcıoğlu S., Sunay T., Süoğlu Y., Karatay M. C., Erdamar B.

Objectives: With the detection of free floating partides in the posterior semicircular canal, new considerations have evolved concerning the physical therapy of patients with benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). The partide repositioning maneuver enables the free floating partides to return to the utriele from the posterior semicircular cana!. In this prespective study, we evaluated earlyand long-term results of this new physical therapeutic approach. Patients and Methods: Sixty patients (38 females, 22 males) were treated with the partiele repositioning maneuver. Patients' ages ranged between 38 and 75 years (mean age: 60 years). During each session, the maneuver was repeated until the patient was symptomless. No vibrations or premedication were used during the maneuver. All patients were monitored for a period ranging from four to 14 months. Results: Eighty percent of patients became symptomless at the end of the first session. At the end of the forth week, success rate was 93%. Only four patients did not respond to therapy. During the follow-up, recurrences were observed in three cases, in which repeat maneuvers were performed, with good results. Conclusion: The partide repositioning maneuver may be used as the first-line therapy in patients with BPPV.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 178

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale