Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Boyun Diseksiyonlarında Antimikrobiyal Profilaksi Gerekli mi?
 

Boyun Diseksiyonlarında Antimikrobiyal Profilaksi Gerekli mi?

Şenvar A., Seven H., Yavuz E., Çakır B.

Amaç: Profilaktik antibiyotik kullanılmamış, temiz, kontamine olmayan boyun diseksiyonu uygulamalarında yara enfeksiyonu gelişme oranını saptamak. Hastalar ve Yöntemler: 1987-1997 yılları arasında kliniğimizde boyun diseksiyonu uygulanan tüm hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Profilaktik antibiyotik kullanılmayan 51 hastanın yedisinde (%13.3) postoperatif yara enfeksiyonu gelişti. Bu hastalardan ikisine radikal, beşine modifiye radikal boyun diseksiyonu uygulanmıştı. Tüm olgularda enfeksiyon, postoperatif ilk yedi gün içinde gelişmişti. Sonuç: Temelde temiz yaralar grubunda kabul edilmesine rağmen, postoperatif yara enfeksiyonu gelişme riski açısından boyun diseksiyonlarının farklı kategorilerde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Is Antimicrobial Prophylaxis Necessary for Neck Dissections?

Şenvar A., Seven H., Yavuz E., Çakır B.

Objectives: To determine the risk for wound infections after dean, uncontaminated neck dissections in the absence of prophylactic antibiotic use. Patients and Methods: We reviewed hospital records of all patients who underwent an uncontaminated neck dissection between 1987 and 1997. Results: Of fifty-one patients who did not receive prophylactic antibiotics, wound infections were encountered in seven cas es (13.3%) in which radical (n=2) and modified radical (n=5) neck dissections were performed. In all cases, infection occurred within the first postoperative seven days. Conclusion: Although neck dissections are generally considered dean operations, our results show that they should be classified under different categories in terms of the risk for postoperative wound infection occurrence.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 182

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale