Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Yüksek Frekans İşitme Eşiği Ölçümünde Standardizasyon
 

Yüksek Frekans İşitme Eşiği Ölçümünde Standardizasyon

Topuz B., Özüer M.Z., Ardıç F. N.

Amaç: Yüksek frekans odyometresinde, standart odyometrenin aksine, ne test yöntemi için ne de kalibrasyon için geçerli bir standart bulunmamaktadır. Kişiler arasında ve yaş grupları arasında değişkenlik fazladır. Bu çalışmada, yüksek frekans eşiğinin ülkemizdeki dağılımını bulmayı ve karşılaştırma yapılabilecek bir normal değer çizelgesi oluşturmayı amaçladık. Çalışma Planı ve Yöntemler: Çalışmaya işitmesi normal sınırlar içerisinde olan 90 gönüllü kişi (yaş aralığı 12-57) alınmıştır. Yüksek frekans (8-16 kHz) işitme eşiği tayini Interacoustics AC 40 odyometresi ve Koss HV/Pro kulaklıkları ile yapılmıştır. Bulgular: Sağ ve sol kulak arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Kadınlarda işitme eşiği 8 kHz'de anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05). Yaş ile işitme arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, korelasyon katsayısının frekans yükseldikçe arttığı görülmüştür (p<0.01). Sonuç: Değişkenliği azaltmak için aynı kişide arka arkaya iki-üç test yapılıp ortalamalarının alınması ve her yaş grubunun kendi değerleri ile karşılaştırılması yarar sağlayacaktır.

Standardization İn Measuring High Frequency Hearing Threshold

Topuz B., Özüer M.Z., Ardıç F. N.

Objectives: Unlike the standard audiometry, there are no international standards for the test methods or calibration techniques in high frequency audiometry. There is considerable diversity between subjects and age groups. This study sought to determine high frequency hearing thresholds of normal individuals in our country and to provide anormal curve for comparison. Design and Methods: Ninety healthy volunteers with normal hearing were included in the study. Their ages varied between 12 and 57 years. Hearing thresholds were evaluated using Interacoustics AC 40 audiometry (8-16 kHz) and Koss HV/Pro headphones. Results: No significant differences were found between the right and left ears. Significantly low thresholds were demonstrated at 8 kHz in women (p<0.05). Concerning the relation between age and hearing loss, the correlation coefficient exhibited proportional increases to the frequency (p<0.01). Conclusian: We concluded that, to increase reliability, an average of two or three successive tests should be obtained from each subject and the results compared with the normal curve of the same age group. Key

KBB İhtisas Dergisi 5-3 185

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale