Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Fasyal Elektronörografi: Nazolabial Ve Alar Kayıtlama Yöntemlerinin Normal Bireylerde Ve Fasyal Paralizili ...
 

Fasyal Elektronörografi: Nazolabial Ve Alar Kayıtlama Yöntemlerinin Normal Bireylerde Ve Fasyal Paralizili ...

Şerbetçioğlu B., Günbay M.U., Ecevit C.

Amaç: Elektronörografide kullanılan nazolabial ve alar kayıt tekniklerini değişkenlik ve tekrarlanabilirlik açısından karşılaştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Nazolabial ve alar kayıtlama teknikleri, onbeş sağlıklı gönüllü (5 kadın, 10 erkek) ve fasyal paralizili dokuz hasta (6 kadın, 3 erkek) üzerinde uygulandı. Sağlıklı kişilerin kayıtları ardışık beşgünde birer kez yapıldı. Hasta grubunda kayıtlara, fasya! paralizinin üçüncü ve beşinci günlerinde başlandı ve günaşırı 15. güne kadar sürdürüldü. Veriler amplitüd, latans ve dalga formu morfolojisi açısından değerlendirildi. Bulgular: Sağlıklı bireylerde sağ ve sol yüz arasında amplitüd, latans ve testler arası değişkenlik değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı. iki kayıt yöntemi de, günden güne değişkenlik göstermedi. Hasta grubunda ise, sağlam ve paralitik taraflardan elde edilen değerler arasında anlamlı farklılıklar bulundu (p<0.01). Her bir hastadan elde edilen amplitüd değerinin paralitik ve sağlam taraf için günden güne değişimi, iki yöntem arasında istatistiksel olarak farklılık göstermemiş; ancak alar kayıt yöntemi, nazolabial yönteme kıyasla daha az değişkenlik göstermiştir. Sonuç: Alar kayıt yönteminin, fasyal sinir paralizisinde nazolabial ENoG yanıtlarına paralel sonuçlar vermesi ve daha tekrarlanabilir olması nedeniyle hasta takibinde tercih edilebileceği görünmektedir.

Facial Electroneurography: Comparison Of Nasolabial And Alar Recording Techniques İn Patients With Facial ...

Şerbetçioğlu B., Günbay M.U., Ecevit C.

Objectives: To compare nasolabial and alar techniques of electroneurography in terms of variability and reproducibility. Patients and Methods: Nasolabial and alar recordings were pertormed in 15 healthy volunteers (5 females, 10 males) and nine patients (6 females, 3 males) with facial paralysis. Recordings of healthy subjects were obtained daily during five consecutive days. Patient recordings were made on alternate days by the 15th day from the third and fifth days of the onset of facial paralysis. Data were evaluated with regard to amplitude, Iateney, and wave form. Results: In the control group, no significant difference was found between amplitude, Iateney, and inter-test variability obtained from the right and left side of the face. Two recording techniques did not exhibit between-day variability. Values obtained from the normal and paralytic side of the face manifested significant differences in the patient group (p<0.01). AIthough between-day variability of amplitude obtained from the normal and paralytic side did not exhibit significant difference between the two techniques, the degree of variability was less with alar recording. Conclusion: In view of parallel electroneurography responses to those of the nasolabial technique and its less variability, alar technique seems to be preferable in monitaring patients with facial paralysis.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 190

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale