Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Diyarbakır İşitme Engelliler Okulu Öğrencilerinin İşitme Kayıpları Ve Etyoloji Yönünden İncelenmesi
 

Diyarbakır İşitme Engelliler Okulu Öğrencilerinin İşitme Kayıpları Ve Etyoloji Yönünden İncelenmesi

Meriç F., Topçu İ., Osma Ü., Tekin M.

Amaç: Diyarbakır işitme Engelliler Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin işitme kaybı nedenlerini ve işitme kaybı derecelerini belirlemek. Hastalar ve Yöntemler: işitme Engelliler Okulu'nda eğitim gören 158 öğrencinin (30 kız, 128 erkek; yaş dağılımı 7-21) anamnezleri alınarak, fizik muayene ve odyometrik tetkikleri yapıldı. Bulgular: Etyolojide, heredite (%42.4) ve menenjitin (%23.41) en sık karşılaşılan faktör olduğu saptandı. Akraba evliliği oranı %39.87 bulundu. iki öğrencide birinci, altı öğrencide ikinci, 49'unda üçüncü, 80'inde dördüncü düzeyde işitme kaybı saptandı. Sonuç: işitme kaybı nedenlerinin bilinmesi, önleyici tedbirlerin alınması, işitme kaybı derecesinin belirlenmesi ve bu çocukların eğitiminde nasıl bir yol izleneceğinin saptanması açısından önemlidir. Ayrıca, yetersiz sayıda olan işitme engelliler okullarında çok sayıda öğrencinin sıra beklemesi nedeniyle, bu okulların sayısının artırılması gerekmektedir.

Investigation Of Hearing Lass And Etiology İn The Students Of The School For The Deaf İn Diyarbakır

Meriç F., Topçu İ., Osma Ü., Tekin M.

Objectives: To determine the etiologic causes and extent of hearing loss in students of the school for the deaf in Diyarbakır, a south-eastern district in Turkey. Patients and Methods: A total of 158 students (30 girls, 128 boys; age range 7-21 years) were evaluated using history, physical examination and audiological tests. Results: The most common etiologic factor was heredity (42.40%), followed by meningitis (23.41%). Consanguinity was found as 39.87%. The extent of hearing losses were deterrnined as grade i (n=2), grade ii (n=6), grade iii (n=49), and grade iV (n=80). Conclusion: Identification of the causes of hearing loss is important in taking preventive measures, determining the extent of hearing loss, and in designing the most appropriate curriculum for deaf students. Moreover, due to large numbers of children awaiting admittance, it is essential that the number of such schools be increased.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 194

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale