Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Nazal Poliplerde Adenozin Deaminaz Enzim Aktivitesinin Tayini
 

Nazal Poliplerde Adenozin Deaminaz Enzim Aktivitesinin Tayini

Aydın Ö., Öztürk H.S., Kaçmaz M., Canbolat O.

Amaç: Nazal polipozisli hastalarda adenozin deaminaz (ADA) aktivitesi ile nazal polipler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada nazal polipozis tanısı konan 24 hastanın (9 kadın, 15 erkek, yaş ort. 28) polip dokusunda ve kontrol grubundaki submüköz septum rezeksiyonu yapılan altı hastanın (2 kadın, 4 erkek, yaş ort. 42) nazal mukoıasında ADA aktivitesi belirlendi. Bulgular: Nazal polipozisli hastalarda ADA aktivitesi 0.0057 lU/mg, kontrol grubunda ise 0.02 lU/mg bulundu (p<0.005). Sonuç: Adenozin deaminaz aktivitesinin nazal polipozisli hastaların polip dokusunda anlamlı düşüşü, bu grup hastalarda immün sistemle hastalık arasında bir ilişkinin göstergesi olabilir.

Determination of Adenosine Deaminase Activity in Nasal Polyps

Aydın Ö., Öztürk H.S., Kaçmaz M., Canbolat O.

Objectives: To determine the relationship between adenosine deaminase (ADA) activity and nasal polyps in patients with nasal polyposis. Patients and Methods: Adenosine deaminase levels were determined in polyp tissue samples of 24 patients (9 females, 15 males, mean age 28 years) with nasal polyposis. Control samples were obtained from six patients (2 females, 4 males, mean age 42 years) who underwent submucous septum resection. Results: Significantly decreased ADA levels were found in patients with nasal polyposis (0.0057 lU/mg versus 0.02 lU/mg, p<0.005). Conclusion: The study showed significant decreases in ADA activity of patients with nasal polyposis, suggesting a relationship between the immune system and the disease in this patient group.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 198

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale