Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Erkek Çocuklarda Puberte Çağında Ses Değişimi
 

Erkek Çocuklarda Puberte Çağında Ses Değişimi

Şan İ., Kılıç M. A., Koç A., Erel Ö., Koçyiğit A.

Amaç: Puberte çağındaki erkek çocuklarda konuşma sesi temel frekansı (Fo) ile yaş, puberte evresi, total ve serbest testosteron ve seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Rastgele seçilen puberte çağındaki 83 erkek çocukta bilgisayarlı konuşma laboratuvarı kullanılarak konuşma sesi temel frekansı (Fo) ve RIA yöntemi ile serumda total ve serbest testosteron ve seks hormonu bağlayıcı globulin ( SHBG) düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Fo ile yaş, puberte, total testosteran, serbest testosteran, SHBG arasındaki korelasyon katsayıları sırasıyla -0.88, -0.84, -0.82, -0.72, ve 0.36 bulundu. Sonuç: Konuşma sesi temel frekansı erkeklerde güçlü bir sekonder seks karakteri olup puberte dönemindeki hormonal değişim hakkında oldukça değerli bilgiler vermektedir.

Change of Voİce İn Boys İn Puberty

Şan İ., Kılıç M. A., Koç A., Erel Ö., Koçyiğit A.

Objectives: We investigated correlations between speaking fundamental frequency (Fo) and age, puberty stage, total and free testosterone, and sex hormone binding globulinlevels. Design and Methods: On randamly selected 83 boys at puberty, speaking fundamental frequency (Fo) was measured using Computerized Speech Lab; serum total and free testosterone, sex hormone binding globulin (SHBG) levels were estimated using the RIA method. Results: Correlation coefficients between Fo and age, puberty stage, total testosterone, free testosterone, and SHBG were found as -0.88, -0.84, 0.82, -0.72 and 0.36, respectively. Conclusion: Fo appears to be a strong secondary sex characteristic that gives valuable information about hormonal changes occurring during the puberty period.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 204

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale