Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Orta Kafa Çukuru Yaklaşımı
 

Orta Kafa Çukuru Yaklaşımı

Yazıcıoğlu E., Biliciler N., Kıyak E., Uluğ T., Başerer N., Aktaş E., Kılıç H.

Orta kafa çukuru yaklaşımı otonörolojinin üç temel yaklaşımından (translabirentin, suboksipital ve orta kafa çukuru) biridir Bu yaklaşım fasyal sinir ekspozisyonu, dekompresyonu, vestibüler nörektomi, supralabirentin tümörler, beyin omurilik sıvısı kaçakları ve bilateral akustik nörinomda dekompresyon için kullanılmaktadır. Bu makalede orta kafa çukuru yaklaşımının tarihsel gelişimi, endikasyanları, avantaj ve dezavantajları ele alınmakta ve üç ayrı olguda (travmatik longitudinal piramidal fraktür, Beli paralizisi ve fasyal nörinom) orta kafa çukuru yaklaşımının başarılı uygulaması sunulmaktadır.

Middle Cranial Fossa Approach

Yazıcıoğlu E., Biliciler N., Kıyak E., Uluğ T., Başerer N., Aktaş E., Kılıç H.

Middle cranial fossa approach is one of the most important otaneurologic approaches (translabyrinthine, suboccipital, and middle cranial fossa) currently used. It is used for facial nerve exposure and decompression, vestibular neurectomy, meatal and supralabyrinthine tumors, cerebrospinal fluid leaks and for decompressian of bilateral acoustic neuromas. This paper reviews the histarical perspective of middle cranial fossa surgery, its indications, advantages and disadvantages and reports three cases (traumatic lo ngitudinal pyramidal fracture, Bell's paralysis and facial neuroma) in which this approach was employed.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 212

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale