Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Vertigo ile Servikal Disk Dejenerasyonu ilişkisinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Araştırılması*
 

Vertigo ile Servikal Disk Dejenerasyonu ilişkisinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Araştırılması*

Ardıç F. N., Ardıç F., Topuz O., Çubukçu S., Akkoyunlu N.S.

Amaç: Servikal dejenerasyonlu bazı hastalarda görülen, bazılarında görülmeyen vertigo semptomunun radyolojik temellerini araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Boyun ağrısı ve vertigosu olan 16 hasta ile boyun ağrısı ile birlikte vertigo şikayeti olmayan 14 hasta, rutin tetkikler, nörolojik muayene ve KBB muayenesi, işitme ve denge testleri yapıldıktan sonra, servikal direkt grafi ve magnetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile incelendi. Bulgular dejenerasyon, anuler bulging, protrüzyon, ekstruzyon ve sekestrasyon olarak sınıflandırıldı. Her disk seviyesi ayrı ayrı değerlendirildikten sonra toplam skorlar hesaplandı. Bulgular: Toplam skorlarda vertigo olan grupla vertigo olmayan grup arasında anlamlı fark bulundu (p

Investigation of the Relationship Between Vertigo and Cervical Disc Degeneration by Magnetic Resonance Imaging

Ardıç F. N., Ardıç F., Topuz O., Çubukçu S., Akkoyunlu N.S.

Objectives: To investigate the radiological basis of vertigo encountered in some patients with cervical disc degeneration while sparing some others. Patients and Methods: Patients (n=16) with cervical pain and vertigo, and 14 patients with cervical pain unaccompanied by vertigo were investigated by conventional cervical graphies and magnetic resonance imaging after the completion of routine laboratory analysis, neurologic and otolaryngologic examination, hearing and balance tesİs. Findings were classified as degeneration, annular bulging, protrusion, extrusion, and sequestration. Total scores were calculated using individual scores from alllevels of cervicallesions. Results: Patients' total scores, with and without vertigo differed significantly (p<0.05). A good correlation between the number of disc lesions and the occurrence of vertigo and a moderate correlation between the total scores and vertigo were found. Conclusion: The presence of multilevel or advanced lesions seem to increase the possibility of vertigo occurrence.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:2 Syf:108-111

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale