Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Enflamatuar Paranazal Sinüs Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Waters Grafisi ve Sınırlı Sinüs Bilgisayarlı...
 

Enflamatuar Paranazal Sinüs Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Waters Grafisi ve Sınırlı Sinüs Bilgisayarlı...

Yorulmaz İ., Yücetürk A.V., Tarhan S., Ünlü H.H., Yıldız Biçer T.

Amaç: Enflamatuar paranazal sinüs hastalarının rutin incelemesinde Waters grafisi bulguları ile sınırlı sinüs bilgisayarlı tomografi (SSBT) bulgularını karşılaştırıp, Waters grafisinin tanı değerini ve SSBT'nin üstünlüklerini göstermek. Hastalar ve Yöntemler: Akut ve kronik enflamatuar paranazal sinüs ile ilgili şikayetleri olan 50 hastaya (34 kadın, 16 erkek; ort. yaş 33.48) simultane Waters grafisi ve koronal planda 4 mm'lik kesitlerle ve 10 mm'lik intervallerle maksimum yedi kesit olacak şekilde SSBT yapıldı ve bulgular karşılaştırıldı. Bulgular: Yüz ön majör sinüsleri olan frontal ve maksiller sinüslerin değerlendirilmesinde Waters grafisinin SSBT bulguları ile %80'nin üzerinde uyumlu olduğu saptandı. Sonuç: Frontal ve maksiller sinüslerin değerlendirilmesinde Waters grafisi ilk tanı yöntemi olarak kullanılmalıdır. Ancak kronik olgularda, Waters grafisinin normal olduğu durumlarda, polipozis ve komplikasyon gibi detaylı bilgi gerektiren hastalarda Waters grafisine göre daha fazla ve doğru bilgi sağlayan SSBT tercih edilmelidir.

Diagnostic Value of Waters Graphy and Limited CT Scanning in Inflammatory Paranasal

Yorulmaz İ., Yücetürk A.V., Tarhan S., Ünlü H.H., Yıldız Biçer T.

Objectives: To compare findings of Waters graphy and limited sinus CT scanning (LSCT), to evaluate diagnostic value of Waters graphy, and to demonstrate advantages of LSCT in patients with inflammatory sinus disease. Patients and Methods: Fifty patients (34 females, 16 males; mean age 33.48 years) with complaints of acute or chronic inflammatory paranasal sinuses underwent examination using Waters graphy and coronal LSCT of 4 mm slice thickness at 10 mm intervals. The findings were compared. Results: Waters graphy findings exhibited a positive correlation of more than 80% with those of LSCT in the demonstration of opacification of the major frontal sinuses. Conclusion: Waters graphy should be the diagnostic method of choice for the evaluation of maxillary and frontal sinuses. However, LSCT proved to be superior in providing detailed and accurate information in chronic cases, symptomatic patients with normal Waters graphy findings and in those with polyposis or complications.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:2 Syf:112-116

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale